Regulamin Działu "FunClub"
 • [h2]§1 POSTANOWIENIA OGÓLNE[/h2]
  • Dział ten jest przeznaczony tylko dla tematów poświęconych innej osobie (np. ze względów: sympatii, znajomości, itp.)
  • W całym dziale obowiązuje Regulamin Forum oraz Regulamin Działu "SPAM"
  [h2]§2 ZAKŁADANIE TEMATU[/h2]
  • Przed założeniem nowego tematu, należy się upewnić, że pasuje on do odpowiedniego działu, oraz zapoznać się z regulaminem danego podforum.
  • Pamiętaj by tytuł zamieszczonego wątku wskazywał jednoznacznie kogo dotyczy
  • Zabronione jest zakładanie tematów poświęconych samemu sobie, czy tematów mających na celu wyśmianie lub obrażenie innej osoby (tzw. AntyFC)
  • Wątki, które nie posiadają zgody osoby, której temat dotyczy będą zamykane.
  • Jednej osobie może być poświęcony tylko jeden temat.
  [h2]§3 NIEDOZWOLONE TREŚCI[/h2]
  • Doubleposting
  • Niedozwolone jest obrażanie innych użytkowników i używanie wulgarnego języka.
  • Nie zamieszczaj linków referencyjnych do treści wykraczających poza ofertę GF
  • Spam/offtop
  [h2]§4 ZAMYKANIE TEMATÓW[/h2]

  • Tematy nieaktywne 31 dni będą zamykane i przenoszone do archiwum
  • Na prośbę autora.
  • Na prośbę osoby, której temat dotyczy
  • Tematy, w których nagminnie jest łamany regulamin
  [h2]§5 ODWOŁANIA OD DECYZJI MODERATORA[/h2]

  • W sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem obowiązuje decyzja Moderatora Działu od której przysługuje odwołanie w kolejności:
   1) Moderator Działu
   2) Super Moderator
   3) Administrator Forum.
  Community Manager
  GAMEFORGE