Zasady Gry

 • §1 Nazwy

  Nicki, rodziny i nazwy sklepów które są obraźliwe, rasistowskie, powiązane z narkotykami, o charakterze politycznym i / lub wulgarne, oszczercze oraz inne
  nielegalne działania są zakazane i mogą zostać usunięte bez ostrzeżenia. Gracze używający nicków Zespołu NosTale lub bardzo do nich zbliżonych będą blokowani bez wcześniejszego ostrzeżenia. Nicki z dodatkiem typu "GM", "GA" itp. są również zabronione. Nazwy sklepów dozwolone są tylko w języku polskim lub angielskim.

  §2 Zachowanie

  Proszę być miłym dla innych graczy i Teamu, a także traktować ich z należytym szacunkiem. Zachowanie nieprzyzwoite, obraźliwe, rasistowskie, związane z narkotykami, o charakterze politycznym i / lub wulgarne, groźby są surowo zabronione i będą niezwłocznie karane. Możesz skontaktować się z GM, gdy tylko odkryjesz naruszenie zasad. Przypadek musi być potwierdzony przez jeden lub kilka znaczących zrzutów ekranu. Zrzutu ekranu nie może być edytowany, ani też starszy niż tydzień. Należy pamiętać, ze istnieje różnica w odbiorze treści - to co jest odbierane jako obraza, nie zawsze nią jest. Każdy gracz może reagować inaczej na pewne sprawy. Zespół NosTale zastrzega sobie prawo, do ustalenia czy dana treść jest obraźliwa, czy nie. Każdy przypadek będzie rozpatrywany indywidualnie. Wymuszenia są zabronione i mogą doprowadzić do blokady konta.

  §2a Zachowanie w grze

  Ekspienie na AFK jest zakazane i będzie karane tymczasowym blokadą konta. (AFK = z dala od klawiatury -> Umieszczanie zwierząt / partnerów w miejscach, gdzie zdobędą (za darmo) doświadczenie, podczas gdy gracz jest nieobecny przy komputerze / nie jest skupiony na grze w Nostale jest uważane za Ekspienie na AFK). Podczas ekspienia na AFK nie możesz zagwarantować, że potwory (np. groszki) nie zagrażają innym graczom i nie atakują ich. To również jest uważane za naruszenie zasad. Podczas gry należy być skupionym i należy jej poświęcać całą uwagę, w przeciwnym razie istnieje szansa, że nie zareaguje się na wezwanie GMa. Portale do innych map muszą być zawsze dostępne. Siedzenie na portalach lub niedaleko nich będzie skutkowało rozłączeniem z serwerem.

  §2b Zachowanie podczas handlu

  Oszustwa są zabronione i będą karane wraz z wydaleniem z gry. Wszelkie prośby kierowane do GM o przedmioty, złoto lub inne rzeczy są zabronione i będą karane.
  Zespół Nostale nie zwróci żadnych przedmiotów utraconych w wyniku własnych działań (np. Oszustwo).

  §2c "Utrudnianie gry"

  Utrudnianie gry - odnosi się do stylu gry, gdy gracz celowo zakłóca zdobywanie doświadczenia przez innych graczy. Przykład: przyciąganie potworów do innych graczy, z zamiarem ich zabicia. Zgłoszenia tego typu muszą być rozpatrywane na bieżąco, dlatego jedynym sposobem ich zgłaszania to IRC lub notka w grze.

  §3 Czat gry

  Oficjalnym językiem w całej ofercie NosTale.Pl jest język polski. Dotyczy to, ale nie jest ograniczone do: Serwerów Gry, Forum oraz oficjalnych kanałów IRC.
  Obejmuje to również: czat ogólny, czat grupy, czat rajdu, czat rodziny, szept, prywatne wiadomości. Należy uważnie dobierać słowa. Używanie przekleństw, nawet jeśli nie będą one skierowane do innych graczy będzie karane.

  §3a Spam

  Proszę nie spamować. Wielokrotne wysyłanie tych samych wiadomości lub podobnych jest niedozwolone. Wiadomości, które zawierają informacje o cheat`ach, hack`ach, botach lub podobnych programach są zakazane i będą karane. Reklamowanie innych stron internetowych lub gier które nie są częścią firmy Gameforge jest zabronione. Zwykłe wspominanie o nich nie jest traktowane jako reklama i jest dozwolone.

  §3b Groźby do życia realnego

  Wszelkie groźby do życia realnego wobec graczy, Zespołu Nostale, pracowników Gameforge będą skutkowały stałym wykluczeniem z oferty Gameforge.

  §4 Bug-using

  Wykorzystywanie błędów w celu zyskania korzyści w grze jest zabronione i prowadzić może do stałej blokady konta. Błędy gry należy niezwłocznie zgłaszać do GM lub Administracji za pomocą IRC lub zgłoszeń w systemie support.

  §5 Oszustwa

  Modyfikowanie klienta gry w jakimkolwiek stopniu jest surowo zabronione i prowadzić będzie do stałej blokady konta. Używanie i dystrybucja programów nie wydanych przez GameForge / GameForge4D jest zabronione i prowadzić będzie do stałej blokady konta. Używanie botów, symulatorów klawiatury lub z innych programów jest zabronione i
  będzie skutkować stałą blokadą konta. Używanie jakichkolwiek programów / skryptów, które automatyzują grę podczas, gdy gracz jest z dala od komputera jest zabronione i będzie skutkowało stałą blokadą konta.

  §6 Dane konta

  Każdy gracz musi przechowywać swoje dane dostępowe do konta w bezpiecznym miejscu. Nie wolno ich w żaden sposób upubliczniać lub przekazywać osobom trzecim.
  Obejmuje to, ale nie jest ograniczone do loginu / nazwy, hasła do konta i adresu e-mail. W przeciwnym wypadku istnieje ryzyko włamania i / lub kradzieży. Zabronione jest podawanie danych swojego konta i / lub wypytywanie innych graczy o dane ich konta. Nie zastosowanie się może doprowadzić do stałej blokady konta.
  Zespół Nostale NIGDY nie poprosi o hasło. Zatem nie podawaj go nikomu, a także nie umieszczaj go w systemie zgłoszeń.

  §7 Kontakt z Zespołem Nostale

  Instrukcje i decyzje zespołu NosTale muszą być szanowane i przestrzegane. GMi nie mogą dawać przedmiotów lub pieniędzy innym graczom czy też pomagać w rozwoju postaci. Nie można handlować z GM, zapraszać go do rodziny, grupy lub rajdu. Szukając pomocy lub mając pytania należy używać forum, IRC lub Systemu Support
  (http://support.nostale.pl). Zespołowi Nostale ciężej jest udzielać pomocy w grze. W przypadku otrzymania blokady lub kary, należy zawsze kontaktować się z członkiem zespołu Nostale, który ją nałożył. Dyskusja o blokadach kont jest zakazana na forum i na IRCu. Jeśli masz jakiekolwiek zarzuty do GM, skontaktuj się z SGM. W przypadku skarg na SGM, skontaktuj się z GA. Z TM należy kontaktować się w ostatniej kolejności (skarga na GA). Hierarchia musi być ściśle przestrzegana.

  §8 Eventy

  Podczas eventów należy przestrzegać instrukcji od GM. Nieprzestrzeganie jego / jej instrukcji może skutkować wykluczeniem z tego wydarzenia. Zastrzeżenia należy wysyłać poprzez System Support lub IRC. Proszenie zespołu Nostale o nieprzysługujące nagrody jest niedozwolone.

  §9 Multikonta

  Dozwolone jest posiadanie więcej niż jednego konta. W przypadku gdy jedno konto otrzyma stałą blokadę, wszystkie inne z nim powiązane mogą zostać zablokowane.
  Surowo zabrania się dzielenia lub przekazywania swojego konta. Konto zostanie zablokowane, jeśli czerpie korzyści pośrednio lub bezpośrednio z innych kont, które łamią Zasady Gry (np. poprzez używanie botów), bądź próbuje unikać kary (np. obrażając graczy z innego konta/postaci).

  §10 Zasady odwołań od blokad

  W celu odwołania od blokady konta należy skontaktować się z odpowiednim SGM lub GA poprzez System Support: http://support.nostale.pl Proszę podać wszystkie wymagane informacje, aby sprawę można było rozwiązać jak najszybciej. Odwołania od blokad nałożonych wcześniej niż 30 dni temu, nie będą
  uwzględniane.

  §11 Zgłaszanie naruszenia zasad

  Należy dostarczyć jeden lub więcej znaczących zrzutów ekranu. Nie powinny być modyfikowane (nieedytowane , bez cenzurowania , przycinania lub zakreślania itp.). Podrabianie zrzutów ekranu by oszukać Zespół Nostale jest zabronione i będzie surowo karane. Nie będziemy zajmować się zrzutami ekranu, które są starsze niż tydzień (z
  wyjątkiem skrajnych sytuacji jak molestowanie seksualne, rasizm, itp).

  §12 Zwrot przedmiotów

  Przedmioty bedą zwrócone tylko w przypadku:

  - gdy zostały stracone w wyniku błędu gry
  - braku przedmiotu zakupionego w NosMarkecie
  - utraty / skasowania przedmiotu zadania i braku mozliwosci ukończenia go.

  §13 Zachowanie na forum / IRC

  Team Gry może nadać karę w grze, jeśli gracze kilkukrotnie złamali regulamin forum lub IRC, np. poprzez groźby do życia realnego, ciężkie obrazy, ciężkie oszczerstwa, powtarzające się wykroczenia.

  §14 Kary

  W zależności od rodzaju wykroczenia zastosowana może być jedna z poniższych kar:
  - słowne upomnienie z prośbą o przestrzeganie zasad
  - ostrzeżenie
  - wyrzucenie z serwera
  - czasowa blokada możliwości pisania na czacie gry
  - blokada konta


  Zespół NosTale zastrzega sobie prawo do wykluczenia gracza z Gry bez podania powodu. Zarząd gry zastrzega sobie prawo do zmiany zasad w każdym momencie. Zasady NosTale.pl są uzupełnieniem Ogólnych Warunków Korzystania firmy Gameforge 4D i muszą być przestrzegane.

  Szczegóły pod adresem: http://agbserver.gameforge.com/plPL-Terms-2014-NosTale.html


  Chcesz ze mną pogadać? Zapraszam na IRC :)