Regulamin Działu "Konkursy, pojedynki i zabawy"
 • [h2]§1 POSTANOWIENIA OGÓLNE[/h2]
  [h2]§2 ZAKŁADANIE TEMATU[/h2]
  • Przed założeniem nowego tematu, należy się upewnić, że pasuje on do odpowiedniego działu, oraz zapoznać się z regulaminem danego podforum.
  • Przed umieszczeniem tematu w dziale, należy wysłać gotowy regulamin konkursu i uzgodnić go z moderatorem działu lub supermoderatorem działu „Offtopic”. Regulamin konkursu powinien być wykonany według wzoru:
   1. Tytuł konkursu
   2. Temat konkursu
   3. Formę prac konkursowych
   4. Wymogi dotyczące prac:
   · minimalną i maksymalną wielkość
   · treści zabronione
   · zgodność z regulaminem forum
   · informacje dodatkowe
   5. Termin oddawania prac
   6. Sposób zgłaszania prac
   7. Sposób wyboru zwycięzcy*
   8. Termin wyboru zwycięzcy
   9. Nagrody
   10. Ewentualne informacje dodatkowe
   * W przypadku, gdy formą wyboru jest głosowanie ogólnoforumowe istnieją 2 wzorce zakładania tematu:
   1) Założenie tematu głosowania zawierającego wszystkie potrzebne dane (termin zakończenia głosowania, pracę itp) i jeśli istnieje taka potrzeba poproszenie Moderatora (na PW lub IRC) o utworzenie ankiety w temacie
   2) Wysłanie do Moderatora PW z wzorcem tematu, z prośbą o umieszczenie go w dziale z jednoczesnym dodaniem ankiety. Moderator nie ma obowiązku pamiętania o wszystkich konkursach, dlatego, gdy potrzebna jest interwencja Moderatora należy mu o tym przypomnieć (w formie PW lub poprzez IRC)
  [h2]§3 NIEDOZWOLONE TREŚCI[/h2]
  • Nie dubluj postów, zamiast tego używaj opcji edytuj
  • Niedozwolone jest obrażanie innych użytkowników i używanie wulgarnego języka.
  • Obowiązuje przestrzeganie praw autorskich. Tematy w których będą plagiaty innych prac, bądź same tematy stanowić będą plagiaty, zostaną zamknięte, a autor poniesie konsekwencje formalne (w skrajnych przypadkach - prawne).
  • Spam/offtop
  [h2]§4 ZAMYKANIE TEMATÓW[/h2]

  • Tematy stworzone bez zgody moderatora
  • Na prośbę autora.
  • Po zakończeniu konkursu.
  [h2]§5 ODWOŁANIA OD DECYZJI MODERATORA[/h2]

  • W sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem obowiązuje decyzja Moderatora Działu od której przysługuje odwołanie w kolejności:
   1) Moderator Działu
   2) Super Moderator
   3) Administrator Forum.
  Community Manager
  GAMEFORGE