Regulamin oficjalnych kanałów NosTale.PL

 • Regulamin oficjalnych kanałów NosTale.PL


  [h2]§1. Ogólne[/h2]


  Przebywanie na IRC nie jest obowiązkiem, lecz przywilejem i może być on odebrany w każdej chwili. Rozmowa na IRC powinna być przyjemnością, a kontakt z innymi użytkownikami i administracją powinien odbywać się z należytym szacunkiem. Do takiego stanu staramy się dążyć.

  • Nieznajomość regulaminu:
   Każdy z użytkowników, wchodząc na Oficjalny Kanał NosTale.PL, jest zobowiązany do zapoznania się z niniejszym regulaminem oraz z "Regulaminem Sieci OnlineGamesNet". Ich nieznajomość nie będzie powodem do zmniejszania bądź anulowania kary w przypadku ich złamania.
  • IRC operatorzy mają prawo czasowo lub na stałe usunąć użytkownika - także bez podawania powodu.
  • Równość wobec zasad:
   Regulamin ten odnosi się do każdego użytkownika IRC, również członków teamu NosTale.PL.

  [h2]§2. Niedozwolone treści[/h2]


  Na Oficjalnych Kanałach NosTale.Pl zabronione jest umieszczanie następujących treści:

  • pornograficznych lub w jakikolwiek sposób nawiązujących do pornografii oraz innych materiałów przeznaczonych tylko dla osób
   dorosłych;
  • brutalnych, ukazujących przemoc;
  • wulgarnych (w tym wulgaryzmów obcojęzycznych i pseudowulgaryzmów, czyli wulgaryzmów w jakikolwiek sposób ocenzurowanych - gwiazdkami, kropkami, przekręcaniem liter, itp.);
  • zabronionych przez regulamin forum oraz zasady gry;
  • obrażających użytkowników, obsługę bądź inne osoby (np. osoby publiczne);
  • zawierających groźby odnoszące się do życia realnego;
  • rasistowskich, wzywających do nienawiści wyznaniowej i/lub etnicznej albo innych przejawów dyskryminacji, a także ukazujących hasła, symbole lub rzeczy zakazane prawem (np. przejawy faszyzmu, nazizmu);
  • łamiących prawa autorskie lub nakłaniających do ich łamania (w tym CD-Key`e do gier, cracki, gry, płatne programy w pełnych wersjach, itp.);
  • zawierających reklamy (produktów, usług, itp.) przynoszące zyski;
  • propagujących alkohol, używki lub inne środki odurzające;
  • kontrowersyjnych, uznawanych powszechnie za naganne moralnie lub społecznie niewłaściwe, np. prowokowanie, podsycanie wrogiej atmosfery (flame);
  • haseł do kont na forum, w grze, czy też IRC (zarówno cudzych jak i własnych);
  • numerów sesji na forum;
  • nawołujących do łamania zasad gry, IRC lub Forum, omijania zabezpieczeń lub korzystania z bugów;
  • spamerskich i noszących znamiona floodu (pisanie kilku linijek naraz, wklejanie długich tekstów, wklejanie rzędu tych samychznaków,
   np. :D
   :D
   :D
   :D
   :D
   :D
   ; !!!!!!!!!!!!!);
  • kaleczących język polski (np. jush, PoJuTsZe itp.);
  • reklam prywatnych kanałów;
  • wywołujących (highlightujących) Operatora Kanału wielokrotnie, bez żadnej przyczyny, uniemożliwiających tym samym Operatorowi normalną pracę;
  • ukazujących logi z prywatnych rozmów (query / prv) bez zgody obydwu rozmówców;
  • linków prowadzących do wyżej wymienionych treści lub stron niebezpiecznych (np. wirusy, aplikacje przechwytujące hasła);

  [h2]§3. Wchodzenie operatorom na PRV (private - pisanie wiadomości bezpośrednio do innej osoby)[/h2]


  Zabronione jest wchodzenie operatorom na PRV bez pytania. Operator kanału może wykopać lub zbanować użytkownika kanału za wejście na PRV
  bez pytania i/lub uniemożliwianie Operatorowi pracy poprzez spamowanie w oknie prywatnej rozmowy.


  [h2]§4. Odpowiedzialność[/h2]


  Obsługa IRC nie ponosi żadnej odpowiedzialności za treści umieszczane przez użytkowników.


  [h2]§5. Język oraz kultura[/h2]

  • Językiem obowiązującym na Oficjalnych Kanałach Nostale.Pl jest język polski. Wyjątkiem jest kanał #Nostale.pl, gdzie dozwolony jest również język angielski.
  • Jesteś zobowiązany do okazywania szacunku zarówno obsłudze, jak i pozostałym użytkownikom sieci OnlineGamesNet. Jeśli inny użytkownik zachowuje się wobec Ciebie niewłaściwie, zignoruj go (komenda /ignore nick). Jeśli ignorowanie użytkownika nie przynosi efektu, napisz o tym do któregoś z operatorów(@) kanału.


  [h2]§6. Nicki (nick - indywidualna nazwa wybierana przez użytkownika) [/h2]


  Nicki:

  • nie mogą zawierać floodu (np. Janeeeeek);
  • muszą być pozbawione niedozwolonych treści (wszystkie są opisane w §2 );
  • nie mogą być wulgarne, czy też napisane w taki sposób, że czyta się je jak wulgaryzmy (wykorzystując fonetykę np. j.angielskiego);
  • nie mogą być nickami obsługi, także w formie "ocenzurowanej" (np. DuzyJohny -> DuzyJ0hny itp.);

  [h2]§7. Oficjalne kanały NosTale.PL[/h2]


  Jedynymi oficjalnymi kanałami NosTale.PL są:

  • #Nostale.pl - kanał główny, służący do rozmowy z innymi graczami;
  • #Nostale.pl-support - kanał pomocy na którym można skontaktować się z teamem NosTale.PL;

  [h2]§8. Niestosowanie się do regulaminu[/h2]


  Niestosowanie się do powyższych zasad może prowadzić do wyrzucenia użytkownika z kanału, zbanowania, a nawet wykluczenia z oferty IRC lub też z całej oferty NosTale.


  Team NosTale.PL

  (na podstawie DjHydrant from Metin2.Pl)

  Community Manager
  GAMEFORGE