Bugujące się moby rajdów a7.1 i 7.2  • Nie widziałem tematu czy ktoś już zgłaszał ten błąd więc zgłaszam.

    Chciałbym zgłosić błąd dotyczący bugujących się mobów na rajdach aktu 7. Mobki respiące się w rajdzie respią się z ''animacją marwych'' co uniemożliwia targetowanie danego mobka. Bład występował już przed rozszerzeniem aktu 7 i został zmniejszony na rajdach 7.1 lecz nie wykluczony do 0(na Karno zdażają się wciąż zbugowane moby). Natomiast na rajdzie aktu 7.2, gdzie ilość respiących się mobków jest znacznie większa, błąd ten występuje znacznie częściej, co skutkuje częstym bugowaniem się minibossów.

    :Żartujesz?:

    The post was edited 1 time, last by krajkaj ().