Ilość potworów potrzebnych, aby osiągnąć kolejne poziomy doświadczenia wróżki, oraz warunki potrzebne do spełnienia, aby je otrzymywać. • Warunki, które muszą być spełnione, aby zyskiwać punkty doświadczenia wróżki:


  Punkty doświadczenia wróżki zdobywać można pokonując potwory, o poziomie zbliżonym do poziomu postaci, tj. +/- 15 poziomów różnicy pomiędzy graczem, a potworem. Dodatkowo, w NosVille niemożliwe jest zdobywanie punktów doświadczenia wróżki, a potwory mające poziom 75. lub wyższy przyznają je zawsze. Aby zdobywać doświadczenie w przypadku walki w grupie, konieczne jest przebywanie na tej samej mapie, co osoba która akurat atakuje.


  Wzory na punkty doświadczenia wróżki:


  Wzór na obliczanie ilości potworów potrzebnych do pokonania, aby osiągnąć kolejne poziomy doświadczenia wróżki w przedziale 0-40%:
  Poziom Wróżki*Poziom Wróżki+50

  Wzór na obliczanie ilości potworów potrzebnych do pokonania, aby osiągnąć kolejne poziomy doświadczenia wróżki w przedziale 41-80%:
  Poziom Wróżki*Poziom Wróżki*3+50

  Szczegółowe ilości potworów co poziom:


  Ilość potworów, potrzebnych do pokonania, aby osiągnąć kolejne poziomy doświadczenia wróżki:

  0 -> 1 = 50
  1 -> 2 = 51
  2 -> 3 = 54
  3 -> 4 = 59
  4 -> 5 = 66
  5 -> 6 = 75
  6 -> 7 = 86
  7 -> 8 = 99
  8 -> 9 = 114
  9 -> 10 = 131
  10 -> 11 = 150
  11 -> 12 = 171
  12 -> 13 = 194
  13 -> 14 = 219
  14 -> 15 = 246
  15 -> 16 = 275
  16 -> 17 = 306
  17 -> 18 = 339
  18 -> 19 = 374
  19 -> 20 = 411
  20 -> 21 = 450
  21 -> 22 = 491
  22 -> 23 = 534
  23 -> 24 = 579
  24 -> 25 = 626
  25 -> 26 = 675
  26 -> 27 = 726
  27 -> 28 = 779
  28 -> 29 = 834
  29 -> 30 = 891
  30 -> 31 = 950
  31 -> 32 = 1011
  32 -> 33 = 1074
  33 -> 34 = 1139
  34 -> 35 = 1206
  35 -> 36 = 1275
  36 -> 37 = 1346
  37 -> 38 = 1419
  38 -> 39 = 1494
  39 -> 40 = 1571
  40 -> 41 = 1650
  41 -> 42 = 5193
  42 -> 43 = 5442
  43 -> 44 = 5697
  44 -> 45 = 5958
  45 -> 46 = 6225
  46 -> 47 = 6498
  47 -> 48 = 6777
  48 -> 49 = 7062
  49 -> 50 = 7353
  50 -> 51 = 7650
  51 -> 52 = 7953
  52 -> 53 = 8262
  53 -> 54 = 8577
  54 -> 55 = 8898
  55 -> 56 = 9225
  56 -> 57 = 9558
  57 -> 58 = 9897
  58 -> 59 = 10242
  59 -> 60 = 10593
  60 -> 61 = 10950
  61 -> 62 = 11313
  62 -> 63 = 11682
  63 -> 64 = 12057
  64 -> 65 = 12438
  65 -> 66 = 12825
  66 -> 67 = 13218
  67 -> 68 = 13617
  68 -> 69 = 14022
  69 -> 70 = 14433
  70 -> 71 = 14750
  71 -> 72 = 15173
  72 -> 73 = 15602
  73 -> 74 = 16037
  74 -> 75 = 16478
  75 -> 76 = 16925
  76 -> 77 = 17378
  77 -> 78 = 17837
  78 -> 79 = 18302
  79 -> 80 = 18773

  Wartości całkowite doświadczenia 3 rodzajów wróżek:

  Ilość potworów, potrzebnych do pokonania w przedziale 0-50%: 80 395
  Ilość potworów, potrzebnych do pokonania w przedziale 0-50%, gdy aktywny jest Eliksir Doświadczenia Wróżki:40 198


  Ilość potworów, potrzebnych do pokonania w przedziale 40-70%: 275 265
  Ilość potworów, potrzebnych do pokonania w przedziale 40-70%, gdy aktywny jest Eliksir Doświadczenia Wróżki:137633


  Ilość potworów, potrzebnych do pokonania w przedziale 50-80%: 384 665
  Ilość potworów, potrzebnych do pokonania w przedziale 50-80%, gdy aktywny jest Eliksir Doświadczenia Wróżki: 192333

 • Jeszcze napisz ile godzin trzeba spędzić, aby wbić na jakim etapie, mi np. Jedna postać siedzi z wróżką tzw. nup, a ja bije z żółwiem groszki to z 50 na 80 % zajmuje 35 godzin z dopem wróżki, do 78% wbijasz co godzinę 1% wróżki od 78 do 80% wyszło mi 4 ancki wróżki.

 • Czy na LoD rośnie doświadczenie wróżki?

  Zaczynając czytać to zdanie zapewne nie spodziewałeś się, że będzie ono na temat czytania tego zdania.

 • Ilość potworów, potrzebnych do pokonania w przedziale 0-70%: 297805

  Ilość potworów, potrzebnych do pokonania w przedziale 0-70%, gdy aktywny jest Eliksir Doświadczenia Wróżki: 148903

 • Ilość potworów, potrzebnych do pokonania w przedziale 0-70%: 297805

  Ilość potworów, potrzebnych do pokonania w przedziale 0-70%, gdy aktywny jest Eliksir Doświadczenia Wróżki: 148903

  Liczba, nie ilość

 • Newly created posts will remain inaccessible for others until approved by a moderator.

  The last reply was more than 365 days ago, this thread is most likely obsolete. It is recommended to create a new thread instead.