Regulamin Działu "Nasza Twórczość"


 • [h2]§1 PODZIAŁ DZIAŁU[/h2]
  [h2]§2 POSTANOWIENIA OGÓLNE[/h2]
  • W tym dziale możecie pochwalić się swoimi zdolnościami artystycznymi w zakresie rysunku, malarstwa, grafiki, fotografii, literatury, poprosić o wykonanie sygnaturki, oraz wziąć udział lub zorganizować konkurs, czy zabawę rozwijającą kreatywność.
  • W całym dziale obowiązuje Regulamin Forum
  [h2]§3 ZAKŁADANIE TEMATU[/h2]
  • Przed założeniem nowego tematu, należy się upewnić, że pasuje on do odpowiedniego działu, oraz zapoznać się z regulaminem danego podforum.
  • Przed zamieszczeniem nowego tematu, należy sprawdzić czy nie istnieje już podobny (używając opcji szukaj). Jeśli jest zamknięty napisz do Moderatora działu, a może zostanie otwarty.
  • Pamiętaj by tytuł zamieszczonego wątku wskazywał jednoznacznie na jego zawartość, a Twoje wypowiedzi były przemyślane i zrozumiałe dla reszty społeczności.
  [h2]§4 NIEDOZWOLONE TREŚCI[/h2]
  • Nie dubluj postów, zamiast tego używaj opcji edytuj
  • Niedozwolone jest obrażanie innych użytkowników i używanie wulgarnego języka.
  • Obowiązuje przestrzeganie praw autorskich. Tematy w których będą plagiaty innych prac, bądź same tematy stanowić będą plagiaty, zostaną zamknięte, a autor poniesie konsekwencje formalne (w skrajnych przypadkach - prawne).
  • Spam/offtop
  [h2]§5 ZAMYKANIE TEMATÓW[/h2]

  • Tematy nieaktywne 14 dni będą zamykane i przenoszone do archiwum
  • Na prośbę autora.
  • Tematy, w których nagminnie jest łamany regulamin
  [h2]§6 ODWOŁANIA OD DECYZJI MODERATORA[/h2]

  • W sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem obowiązuje decyzja Moderatora Działu od której przysługuje odwołanie w kolejności:
   1) Moderator Działu
   2) Super Moderator
   3) Administrator Forum.
  Community Manager
  GAMEFORGE