Struktura i zadania Zespołu NosTale.pl

 • Wszyscy członkowie Zespołu NosTale.pl dobrowolnie i nieodpłatnie poświęcają swój czas na pilnowanie, by zarówno w grze, jak i na forum panował porządek. Poniżej znajduje się ogólny podział wraz z opisem ich kompetencji.
  Za wszelkie sprawy techniczne, czyli: otwieranie nowych kanałów i serwerów, naprawianie błędów, itp. odpowiadają pracownicy firmy Gameforge lub Entwell.


  Zespół NosTale.pl


  Trial

  Nowi członkowie Zespołu, którzy stopniowo uczą się metodyki pracy w Zespole.
  Ich obowiązki nie różnią się znacznie od obowiązków Supporterów.


  Supporter

  Pełnoprawni członkowie Zespołu, którzy pozytywnie przeszli szkolenia jako Triale.
  Opiekują się danym serwerem w grze oraz działem na forum, do których zostali przydzieleni. W pierwszej kolejności zajmują się zgłoszeniami ze swojego serwera/działu na forum. Ich głównym zadaniem jest opieka nad przydzielonym działem na forum, odpowiadania na zgłoszenia nadsyłane przez System Zgłoszeń, jak i IRCa, a także szeroko rozumiana pomoc graczom. Ponadto skupiają się na pilnowaniu, by Regulamin Forum, jak i Zasady Gry były przestrzegane. Wszyscy Supporterzy posiadają prawo wykluczenia gracza z rozgrywki, jeśli zajdą co do tego rzeczywiste przesłanki. Są pierwszą instytucją odwoławczą w kwestii blokad w grze/na forum bądź ostrzeżeń.


  Starszy Supporter

  Nadzorują i szkolą nowych członków Zespołu (Triali). Koordynują również pracę Supporterów na serwerach. Rozpatrują odwołania od decyzji Triali/Supporterów, a także przyjmują wszelakie skargi na nich skierowane. Są również odpowiedzialni za organizowanie mini-eventów w grze. Służą jako członkowie komisji rekrutacyjnej.


  Admin

  Są odpowiedzialni za wszystkie serwery w grze. Ich głównym zadaniem jest rozwój Zespołu, jak i rozdzielanie zadań, wykonywanie zadań administracyjnych, a także kontakt z pracownikami firmy Gameforge (głównie kontakt dot. problemów związanych z grą, błędów w grze bądź komplikacjach z serwerami, błędów w tłumaczeniu gry, zgłaszanie propozycji). Odpowiedzialni są również za techniczną stronę forum. Trzymają pieczę nad rekrutacją, a także zajmują się organizowaniem różnorakich konkursów w grze i na forum. Służą jako ostatnia instancja, do której odwołać się można w przypadku otrzymanej blokady/kary.


  Community Manager

  Pracownik firmy Gameforge, który trzyma pieczę nad projektem gry.


  Wsparcie Zespołu NosTale.pl

  Łowca Językowy

  Łowca Językowy (in. Tłumacz Wewnętrzny) zajmuje się kontrolą jakości tekstów gry. Do jego zadań należy korekcja pierwotnych tekstów źródłowych gry, weryfikacja błędów/niejasności w tłumaczeniu gry, a także proponowanie nowych sugestii do aktualnego już tłumaczenia. Pośrednio wdraża również poprawki.


  NosGazetka

  Członek Zespołu NosGazetki działa na rzecz wydawanego dla społeczności pisma o nazwie NosGazetka.


  Skryba

  Głównym zadaniem Skryby jest tworzenie nowych poradników, jak i aktualizacja już istniejących. Ponadto pełni pieczę nad działem NosWiki.