Struktura i zadania Zespołu NosTale.pl

 • Wszyscy członkowie Zespołu NosTale.pl dobrowolnie i nieodpłatnie poświęcają swój czas na pilnowanie, by zarówno w grze, jak i na forum panował porządek. Poniżej znajduje się ogólny podział wraz z opisem ich kompetencji.
  Za wszelkie sprawy techniczne, czyli: otwieranie nowych kanałów i serwerów, naprawianie błędów, itp. odpowiadają pracownicy firmy Gameforge lub Entwell.


  Zespół NosTale.pl


  Próbny Mistrz Gry
  TrialGameMaster_nostale_pl_bdc5889e3cd808e24ad0c061ca7a9549.png
  Nowi członkowie Zespołu, którzy stopniowo uczą się metodyki pracy w Zespole.
  Ich obowiązki nie różnią się znacznie od obowiązków Mistrza Gry.


  Mistrz Gry
  GameMaster_nostale_pl_60bd024d6816890d5330cf74003dd626.png
  Pełnoprawni członkowie Zespołu, którzy pozytywnie przeszli szkolenia jako Próbny Mistrz Gry.

  Mistrzowie Gry zajmują się utrzymaniem porządku w grze oraz pomocą przy eventach. Mają za zadanie kontrolować rozgrywkę i działać tak, żeby gra była sprawiedliwa. To do nich należy pisać w pierwszej kolejności, gdyż Mistrzowie Gry zajmują się większością spraw związanych z graczami. Główną drogą kontaktu z Mistrzami Gry jest Support.
  Wszyscy Mistrzowie Gry posiadają prawo wykluczenia gracza z rozgrywki, jeśli zajdą co do tego rzeczywiste przesłanki. Są pierwszą instytucją odwoławczą w kwestii blokad w grze.


  Super Mistrz Gry
  SuperGameMaster_nostale_pl_f5bb738c327a4e896e1113a88292d763.png
  Nadzorują i szkolą nowych członków Zespołu (Próbnych Mistrzów Gry). Koordynują również pracę Mistrzów Gry na serwerach. Rozpatrują odwołania od decyzji Próbnych Mistrzów Gry/Mistrzów Gry, a także przyjmują wszelakie skargi na nich skierowane. Są również odpowiedzialni za organizowanie mini-eventów w grze. Służą jako członkowie komisji rekrutacyjnej.


  PAfcTjP.pngAdministrator GryFgRF86p.png
  GameAdmin_nostale_pl_a882884c5bd40efb9c6557b206ee56e5.png
  Są odpowiedzialni za wszystkie serwery w grze. Ich głównym zadaniem jest rozwój Zespołu, jak i rozdzielanie zadań, wykonywanie zadań administracyjnych, a także kontakt z pracownikami firmy Gameforge (głównie kontakt dot. problemów związanych z grą, błędów w grze bądź komplikacjach z serwerami, błędów w tłumaczeniu gry, zgłaszanie propozycji). Odpowiedzialni są również za techniczną stronę forum. Trzymają pieczę nad rekrutacją, a także zajmują się organizowaniem różnorakich konkursów w grze i na forum. Służą jako ostatnia instancja, do której odwołać się można w przypadku otrzymanej blokady/kary.


  Community Manager
  CommunityManager_nostale_pl_f1c979f694c79d373792d7b5de498df4.png
  Pracownik firmy Gameforge, który trzyma pieczę nad projektem gry.


  Wsparcie Zespołu NosTale.pl

  Łowca Językowy
  Other_nostale_pl_2017_42919b8beec80d651863520fcd0eb532.png
  Łowca Językowy (in. Tłumacz Wewnętrzny) zajmuje się kontrolą jakości tekstów gry. Do jego zadań należy korekcja pierwotnych tekstów źródłowych gry, weryfikacja błędów/niejasności w tłumaczeniu gry, a także proponowanie nowych sugestii do aktualnego już tłumaczenia. Pośrednio wdraża również poprawki.