Struktura i zadania Zespołu NosTale.pl • Wszyscy członkowie Zespołu NosTale.pl dobrowolnie i nieodpłatnie poświęcają swój czas na pilnowanie, by zarówno w grze, jak i na forum panował porządek. Poniżej znajduje się ogólny podział wraz z opisem ich kompetencji.
  Za wszelkie sprawy techniczne, czyli: otwieranie nowych kanałów i serwerów, naprawianie błędów, itp. odpowiadają pracownicy firmy Gameforge lub Entwell.


  Zespół NosTale.pl


  Trial
  TrialGameMaster_nostale_pl_2015_7b0e5ff68c86cca70c8b87eeb76e5657.png
  Nowi członkowie Zespołu, którzy stopniowo uczą się metodyki pracy w Zespole.
  Ich obowiązki nie różnią się znacznie od obowiązków Supporterów.


  Supporter
  GameMaster_nostale_pl_2015_e90232fca7605b0179d322ec0b3adb9f.png
  Pełnoprawni członkowie Zespołu, którzy pozytywnie przeszli szkolenia jako Triale.
  Opiekują się danym serwerem w grze oraz działem na forum, do których zostali przydzieleni. W pierwszej kolejności zajmują się zgłoszeniami ze swojego serwera/działu na forum. Ich głównym zadaniem jest opieka nad przydzielonym działem na forum, odpowiadania na zgłoszenia nadsyłane przez System Zgłoszeń, a także szeroko rozumiana pomoc graczom. Ponadto skupiają się na pilnowaniu, by Regulamin Forum, jak i Zasady Gry były przestrzegane. Wszyscy Supporterzy posiadają prawo wykluczenia gracza z rozgrywki, jeśli zajdą co do tego rzeczywiste przesłanki. Są pierwszą instytucją odwoławczą w kwestii blokad w grze/na forum bądź ostrzeżeń.


  Starszy Supporter
  SuperGameMaster_nostale_pl_2015_a4647b61e5f85ea7c2922255141cefdd.png
  Nadzorują i szkolą nowych członków Zespołu (Triali). Koordynują również pracę Supporterów na serwerach. Rozpatrują odwołania od decyzji Triali/Supporterów, a także przyjmują wszelakie skargi na nich skierowane. Są również odpowiedzialni za organizowanie mini-eventów w grze. Służą jako członkowie komisji rekrutacyjnej.


  Admin
  GameAdmin_nostale_pl_2015_dab56e6b88b684cba136fa695f4ed001.png
  Są odpowiedzialni za wszystkie serwery w grze. Ich głównym zadaniem jest rozwój Zespołu, jak i rozdzielanie zadań, wykonywanie zadań administracyjnych, a także kontakt z pracownikami firmy Gameforge (głównie kontakt dot. problemów związanych z grą, błędów w grze bądź komplikacjach z serwerami, błędów w tłumaczeniu gry, zgłaszanie propozycji). Odpowiedzialni są również za techniczną stronę forum. Trzymają pieczę nad rekrutacją, a także zajmują się organizowaniem różnorakich konkursów w grze i na forum. Służą jako ostatnia instancja, do której odwołać się można w przypadku otrzymanej blokady/kary.


  Community Manager
  CommunityManager_nostale_pl_2015_434cb2f52aad862bd4657759b0aca6f0.png
  Pracownik firmy Gameforge, który trzyma pieczę nad projektem gry.


  Wsparcie Zespołu NosTale.pl

  Łowca Językowy
  Other_nostale_pl_2017_42919b8beec80d651863520fcd0eb532.png
  Łowca Językowy (in. Tłumacz Wewnętrzny) zajmuje się kontrolą jakości tekstów gry. Do jego zadań należy korekcja pierwotnych tekstów źródłowych gry, weryfikacja błędów/niejasności w tłumaczeniu gry, a także proponowanie nowych sugestii do aktualnego już tłumaczenia. Pośrednio wdraża również poprawki.


  NosGazetka
  Other_nostale_pl_e413b03bef53cf18059f5ea30ff9ca90.png
  Członek Zespołu NosGazetki działa na rzecz wydawanego dla społeczności pisma o nazwie NosGazetka.


  Skryba
  Other_nostale_pl_7df0f32c0312a3ba174222a76413c091.png
  Głównym zadaniem Skryby jest tworzenie nowych poradników, jak i aktualizacja już istniejących. Ponadto pełni pieczę nad działem NosWiki.