Ilość potworów potrzebnych, aby osiągnąć kolejne poziomy doświadczenia wróżki, oraz warunki potrzebne do spełnienia, aby je otrzymywać.

  This site uses cookies. By continuing to browse this site, you are agreeing to our Cookie Policy.

  • Ilość potworów potrzebnych, aby osiągnąć kolejne poziomy doświadczenia wróżki, oraz warunki potrzebne do spełnienia, aby je otrzymywać.

   Warunki, które muszą być spełnione, aby zyskiwać punkty doświadczenia wróżki:

   Punkty doświadczenia wróżki zdobywać można pokonując potwory, o poziomie zbliżonym do poziomu postaci, tj. +/- 15 poziomów różnicy pomiędzy graczem, a potworem. Dodatkowo, w NosVille niemożliwe jest zdobywanie punktów doświadczenia wróżki, a potwory mające poziom 75. lub wyższy przyznają je zawsze. Aby zdobywać doświadczenie w przypadku walki w grupie, konieczne jest przebywanie na tej samej mapie, co osoba która akurat atakuje.

   Wzory na punkty doświadczenia wróżki:

   Wzór na obliczanie ilości potworów potrzebnych do pokonania, aby osiągnąć kolejne poziomy doświadczenia wróżki w przedziale 0-40%:
   Poziom Wróżki*Poziom Wróżki+50

   Wzór na obliczanie ilości potworów potrzebnych do pokonania, aby osiągnąć kolejne poziomy doświadczenia wróżki w przedziale 41-80%:
   Poziom Wróżki*Poziom Wróżki*3+50

   Szczegółowe ilości potworów co poziom:


   Ilość potworów, potrzebnych do pokonania, aby osiągnąć kolejne poziomy doświadczenia wróżki:
   0 -> 1 = 50
   1 -> 2 = 51
   2 -> 3 = 54
   3 -> 4 = 59
   4 -> 5 = 66
   5 -> 6 = 75
   6 -> 7 = 86
   7 -> 8 = 99
   8 -> 9 = 114
   9 -> 10 = 131
   10 -> 11 = 150
   11 -> 12 = 171
   12 -> 13 = 194
   13 -> 14 = 219
   14 -> 15 = 246
   15 -> 16 = 275
   16 -> 17 = 306
   17 -> 18 = 339
   18 -> 19 = 374
   19 -> 20 = 411
   20 -> 21 = 450
   21 -> 22 = 491
   22 -> 23 = 534
   23 -> 24 = 579
   24 -> 25 = 626
   25 -> 26 = 675
   26 -> 27 = 726
   27 -> 28 = 779
   28 -> 29 = 834
   29 -> 30 = 891
   30 -> 31 = 950
   31 -> 32 = 1011
   32 -> 33 = 1074
   33 -> 34 = 1139
   34 -> 35 = 1206
   35 -> 36 = 1275
   36 -> 37 = 1346
   37 -> 38 = 1419
   38 -> 39 = 1494
   39 -> 40 = 1571
   40 -> 41 = 1650
   41 -> 42 = 5193
   42 -> 43 = 5442
   43 -> 44 = 5697
   44 -> 45 = 5958
   45 -> 46 = 6225
   46 -> 47 = 6498
   47 -> 48 = 6777
   48 -> 49 = 7062
   49 -> 50 = 7353
   50 -> 51 = 7650
   51 -> 52 = 7953
   52 -> 53 = 8262
   53 -> 54 = 8577
   54 -> 55 = 8898
   55 -> 56 = 9225
   56 -> 57 = 9558
   57 -> 58 = 9897
   58 -> 59 = 10242
   59 -> 60 = 10593
   60 -> 61 = 10950
   61 -> 62 = 11313
   62 -> 63 = 11682
   63 -> 64 = 12057
   64 -> 65 = 12438
   65 -> 66 = 12825
   66 -> 67 = 13218
   67 -> 68 = 13617
   68 -> 69 = 14022
   69 -> 70 = 14433
   70 -> 71 = 14750
   71 -> 72 = 15173
   72 -> 73 = 15602
   73 -> 74 = 16037
   74 -> 75 = 16478
   75 -> 76 = 16925
   76 -> 77 = 17378
   77 -> 78 = 17837
   78 -> 79 = 18302
   79 -> 80 = 18773
   Wartości całkowite doświadczenia 3 rodzajów wróżek:
   Ilość potworów, potrzebnych do pokonania w przedziale 0-50%: 80 395
   Ilość potworów, potrzebnych do pokonania w przedziale 0-50%, gdy aktywny jest Eliksir Doświadczenia Wróżki:40 198

   Ilość potworów, potrzebnych do pokonania w przedziale 40-70%: 275 265
   Ilość potworów, potrzebnych do pokonania w przedziale 40-70%, gdy aktywny jest Eliksir Doświadczenia Wróżki:137633

   Ilość potworów, potrzebnych do pokonania w przedziale 50-80%: 384 665
   Ilość potworów, potrzebnych do pokonania w przedziale 50-80%, gdy aktywny jest Eliksir Doświadczenia Wróżki: 192333
  • W końcu ktoś napisał coś wartościowego na tym forum
   Dump dump on a ni**a with a quickness
   And they got no cure for this sicknes s
   I get paid for the way that I kick this
   Like a g-ster, an OG-ster (who's that?)
   A real playa named Eazy
   And I live my life straight crazy
   Don't need no punk fools payin me
   And broke groupies and hootchies don't faze me
   I take two steps back and release myself
   To put platinum and gold on the record shelf
   I don't brag, but i tell it like it straight-up is
   Before you do a record, partner, handle your business