Announcement Samouczek pisania poradników

This site uses cookies. By continuing to browse this site, you are agreeing to our Cookie Policy.

 • Samouczek pisania poradników

  Samouczek pisania poradników  Uwaga!
  1. Każdy użytkownik przed napisaniem poradnika powinien zapoznać się z Samouczkiem.
  2. Po ukończeniu poradnika, powinien być on dopasowany pod względem formy i stylu, jak i grafik do wszystkich poradników z działu "Poradniki".,
  3. Samouczek przedstawia, jaką formę i styl (normy) muszą posiadać poradniki oficjalnego forum gry NosTale.pl.
  4. Wszelki odbieg od norm przyjętych w Samouczku będzie poprawiany przez Zespół Skrybów. Ważne jest, by poradniki były ujednolicone względem Samouczka.
  5. Po akceptacji poradnika, zostanie on przeniesiony/zamieniony do odpowiedniego poddziału działu "Poradniki" i zatwierdzony postem członka Zespołu Skrybów jeszcze w dziale "NosWiki".  Poradnik został wykonany przez @Keriald na potrzeby oficjalnego forum gry NosTale.pl'.
  Poprawki naniesione zostały przez: @Quarry.

  Szablon poradnika

  Uwaga!
  • Poradniki powinny być dopasowane do ustalonego już szablonu pisania poradników zamieszczonego w Samouczku.  Trzon

  1. Temat (tytuł) poradnika - Podstawą pisania poradnika jest obranie sobie celu przekazywanych treści, co w głównej mierze odzwierciedla się w tytule poradnika. Poradnik należy rozpocząć od wstawienia głównego tytułu. Temat powinien być naznaczony wyśrodkowaną, pogrubioną i niebieską czcionką rozmiaru 18.

  Temat (tytuł) poradnika

  Source Code

  1. [align=center][b][color=#0000ff][size=18]Temat (tytuł) poradnika[/size][/color][/b][/align]  2. Podkreślenie - Kolejnym krokiem będzie postawienie stanowczej linii oddzielającej nadany przez nas tytuł poradnika (przykład powyżej) od dalszej treści w nim zawartych. Stosujemy w tym wypadku linię oddzielającą tytuł poradnika od jego treści i jego podpunktów.


  Source Code

  1. [hr]
  Treść

  3. Nagłówek - Autor poradnika po stworzonym już trzonie musi przedstawić jego budowę. W tym wypadku służy spis treści, który spełnia rolę nagłówka. Rolę nagłówka w poradniku spełniają również wszystkie pytania, na które udzielamy odpowiedzi. Winne one być pogrubione i naznaczone kolorem czerwonym. Dodatkowo nagłówki winny być zacieniowane.

  Spis treści:

  Source Code

  1. [b][color=#ff0000]Spis treści:[/color][/b][/list]
  Jak złapać NosKumpla?

  Source Code

  1. [b][color=#ff0000]Jak złapać NosKumpla?[/color][/b]
  4. Lista wypunktowana - Kolejnym ważnym elementem, jest stworzenie listy wypunktowanej w spisie treści lub dowolnej części poradnika, gdzie ona sama jest wymagana. W przypadku spisu treści wymagane jest stworzenie listy uporządkowanej, zaś w ogólnikowych treściach - nieuporządkowanej. W szerszym zakresie przedstawiono jest w tej oto części poradnika: Tworzenie list wypunktowanych.
  1. A
  2. B
  3. C

  Source Code

  1. [list=1][*]A
  2. [*]B
  3. [*]C[/list]
  • A
  • B
  • C

  Source Code

  1. [list][*]A
  2. [*]B
  3. [*]C[/list]
  5. Podtytuły - Podstawą treści poradnika zgrupowanego (stanowiącego większą ilość informacji) winny być tytuły porządkujące jego treść. Są one zatem istotnym elementem poradnika - przeważające nad nagłówkami, zaś będące poniżej tematu poradnika (TEMAT PORADNIKA > PODTYTUŁ > NAGŁÓWEK). Nagłówkiem może być ogólne omawiane zjawisko (typu: avatar, sygnatura, itp.), co dowodem jest późniejsza treść.

  Podtytuł

  Source Code

  1. [b][align=center][color=#0000ff][size=12]Podtytuł[/size][/color][/align][/b]
  6. Legenda - Przy zamieszczaniu właściwości danego przedmiotu (jego bonusów, itp.), należy użyć koloru pomarańczowego.

  Bonus

  Source Code

  1. [color=#ff6600]Bonus[/color]
  7. Nagłówek informacji w legendzie - Wstawiamy tylko wtedy, gdy chcemy poprzedzić treść właściwości danego omawianego przedmiotu lub efektu, itp. jego ogólną nazwą.


  Nagłówek

  Source Code

  1. [color=#009900][b]Nagłówek[/b][/color]
  8. Stopka oddzielająca treść poradnika od legendy - Przydatne w przypadku styku treści poradnika z legendą.  Source Code

  1. [hr]


  Oszołomienie

  • Poziom: 1
  • Jesteś zamroczony. Nie czujesz bólu od zadawanych ciosów, gdyż straciłeś przytomność
  • Czas trwania: 5.0
  • Ruch niemożliwy
  • Nie możesz atakować
  • Nie możesz tego uniknąć  9. Napis "Uwaga!" - Zapis świadczący o ważnym napomnieniu, które nie może zostać pominięte.


  Uwaga! Ważna informacja!  Source Code

  1. [b][i][color=#ff0000]Uwaga![/color][/i][/b] Ważna informacja!


  10. Stopka oddzielająca treść poradnika od informacji o autorach - Koniecznie dla spełnienia norm pisania poradników.

  Source Code

  1. [hr]


  11. Końcowa stopka informacji o autorach - Ostatni element poradnika. Zawiera wzmianki o autorze poradnika, jak i osobach poprawiających go i przyczyniających się do jego powstawania.


  Poradnik został wykonany przez AUTOR na potrzeby oficjalnego forum gry NosTale.pl
  Do tworzenia poradnika przyczynił/przyczynili się OSOBA 1 i OSOBA 2
  Poprawki naniesione zostały przez OSOBA 3

  Source Code

  1. [size=8][align=right][i]Poradnik został wykonany przez AUTOR na potrzeby oficjalnego forum gry NosTale.pl[/i][/align][/size][size=8][align=right][i]Do tworzenia poradnika przyczynił/przyczynili się OSOBA 1 i OSOBA 2[/i][/align][/size][size=8][align=right][i]Poprawki naniesione zostały przez OSOBA 3[/i][/align][/size]  Tworzenie list wypunktowanych  Uwaga!
  1. Na forum mamy dostępne 3 listy wypunktowanie.
  2. Listy wypunktowane przydają się w tworzeniu poradnikach np. w wyliczeniach pewnych informacji, czy też w ustawieniu ich w pewnej hierarchii.
  3. Każda lista wypunktowana, mimo tej samej podstawy kodu, różni się od siebie.


  Podstawowe informacje o listach wypunktowanych
  Na forum mamy dostępne 3 listy wypunktowanie (w tym 2 w edytorze). A są to:
  1. Lista nieuporządkowana (kropki).
  2. Lista uporządkowana (liczby).
  3. Lista nieuporządkowana-wcięta.
  Lista nieuporządkowana
  Lista nieuporządkowana jest w postaci kropek. Służy do wymieniania/wyliczania pewnych informacji, których nie układa się w pewną hierarchię.
  Listę nieuporządkowaną tworzymy w postaci kodu:

  Source Code

  1. [list][*]PIERWSZA INFORMACJA[/list]

  W rezultacie otrzymujemy się efekt:
  • PIERWSZA INFORMACJA


  Każdą kolejną informację dodajemy wstawiając jedynie

  Source Code

  1. [list][*]PIERWSZA INFORMACJA
  2. [*]DRUGA INFORMACJA
  3. [*]TRZECIA INFORMACJA[/list]
  Rezultat:
  • PIERWSZA INFORMACJA
  • DRUGA INFORMACJA
  • TRZECIA INFORMACJA
  Lista uporządkowana
  Listy uporządkowane przydają się w celu uporządkowania (zhierarchizowania) pewnych informacji np. sposobów zarabiania - od najkorzystniejszego do tego najbardziej nieopłacalnego.Tę listę tworzymy posługując się trzonem kodu , jednakże dodajemy do niego odcinek kodu:

  Source Code

  1. [list=1][*]PIERWSZA INFORMACJA[/list]

  Rezultat:
  1. PIERWSZA INFORMACJA
  Po dodaniu więcej informacji:

  Source Code

  1. [list=1][*]PIERWSZA INFORMACJA
  2. [*]DRUGA INFORMACJA
  3. [*]TRZECIA INFORMACJA[/list]

  Efekt:
  1. PIERWSZA INFORMACJA
  2. DRUGA INFORMACJA
  3. TRZECIA INFORMACJA
  Lista nieuporządkowana-wcięta
  Listy nieuporządkowane-wcięte nie są oficjalnie zaaplikowane w edytor, stąd też ich popularność na forum jest bardzo mała, wręcz znikoma. Listy te są przydatne w tworzeniu poradnika o umiejętnościach postaci lub danej karty specjalisty. Gdy pewna umiejętność wynika z drugiej, podpunkt tej umiejętności musi być wcięty, aby można było to zauważyć. Tak jest, np. w poradniku dotyczącego umiejętności karty specjalisty Zwiadowcy:


  Sokół Pikuje
  • Zasięg ataku: 10 komórek
  • Cel: Dookoła wroga w 2 komórkach
  • Czas działania: 0.4 sekund
  • Czas ponownego użycia: 7.0 sekund
  • Koszt PM: 150
  • Atak długodystansowy zostaje zwiększony o 200.
  • Żywioł wody zostaje zwiększony o 300.
  • Z prawdopodobieństwem 70% możesz stworzyć [ Obrotowa Strzała - Najwyższy Poziom].
  • Prawdopodobieństwo zadania krytycznego trafienia jest zwiększone o 10%.
   Obrotowa Strzała - Najwyższy Poziom
  Jak można zauważyć, pewna umiejętność wynika z użycia tej pierwszej, toteż zostało to przedstawione w poradniku za pomocą listy nieuporządkowanej-wciętej (charakterystycznego wcięcia w tekście).Listę nieuporządkowaną-wciętą tworzy się takim oto kodem:

  Source Code

  1. [code][list=disc][*][/list]
  • UMIEJĘTNOŚĆ 1
   • UMIEJĘTNOŚĆ 2 (WYNIKOWA)
  Kod UMIEJĘTNOŚĆ 1 i UMIEJĘTNOŚĆ 2:

  Source Code

  1. [list][*]UMIEJĘTNOŚĆ 1
  2. [list=disc][*]UMIEJĘTNOŚĆ 2 (WYNIKOWA)[/list]
  Uwaga! Nie zakańcza się kodu listy dopełniającej listy uporządkowanej-wciętej! Robi się to wyłącznie na końcu listy uporządkowanej-wciętej!  Skracanie poradnika (likwidacja enterów)


  Uwaga!
  1. Każdy post ma ograniczoną liczbę literek (maks. 10 000 znaków),
  2. Skracanie poradnika polega na likwidacji enterów (zbyt duża liczba literek, spacji i enterów w poście) w celu pisania większych poradników.  Przykład zastosowania likwidacji enterów
  Przykład fragmentu poradnika przed likwidacją enterów:

  Source Code

  1. [align=center][b][size=18][color=#00ff00]CP [informacje + lokalizacje]
  2. [/color][/size][/b][/align][align=center](ts, cp, czasoprzestrzeń, lokalizacja, mapa, mapki)
  3. [/align][align=center][align=left][size=10]Aby w poniższej liście szybko wyszukać CP, którym jesteś zainteresowany/a naciśnij CTRL+F i wpisz np. CP 40 - automatycznie ukazana zostanie mapka, na której się znajduje.[/size]
  4. [/align][align=left][b][size=10][url='http://board.nostale.pl/index.php?page=Thread&postID=45647#post45647'][font='Tahoma']Akt 1[/font][/url] [/size][/b][size=10]czasoprzestrzenie 1 - 55
  5. [/size][size=10][b][url='http://board.nostale.pl/index.php?page=Thread&postID=45876#post45876']Akt 2[/url][/b] [/size][size=10]czasoprzestrzenie [/size][size=10]56 - 65
  6. [/size][size=10][b][url='http://board.nostale.pl/index.php?page=Thread&postID=45898#post45898']Akt 3[/url][/b] [/size][size=10]czasoprzestrzenie[/size][size=10] 66 - 81[/size]
  7. Dodatkowe informacje:
  8. [color=#ffff00][b]CP 25[/b] - zdobywasz Noskumpla Bob'a[/color]
  9. [size=10][color=#ffff00][b]CP 32[/b] - zdobywasz NosPartnera Tom'a, jeśli masz conajmniej 34 lvl[/color]
  10. [color=#ffff00][b]CP 49[/b] - zdobywasz Noskumpla Kliff'a, jesli masz conajmniej 50 lvl[/color]
  11. [/size][/align][/align]
  Display All

  Jak widzimy poradnik ten zawiera aż 15 linijek.
  Po likwidacji enterów otrzymujemy taki oto rezultat:

  Source Code

  1. [align=center][b][size=18][color=#00ff00]CP [informacje + lokalizacje][/color][/size][/b]
  2. (ts, cp, czasoprzestrzeń, lokalizacja, mapa, mapki)[/align][align=left]Aby w poniższej liście szybko wyszukać CP, którym jesteś zainteresowany/a naciśnij CTRL+F i wpisz np. CP 40 - automatycznie ukazana zostanie mapka, na której się znajduje.
  3. [b][url='http://board.nostale.pl/index.php?page=Thread&postID=45647#post45647']Akt 1[/url][/b] czasoprzestrzenie 1 - 55
  4. [b][url='http://board.nostale.pl/index.php?page=Thread&postID=45876#post45876']Akt 2[/url][/b] czasoprzestrzenie 56 - 65
  5. [b][url='http://board.nostale.pl/index.php?page=Thread&postID=45898#post45898']Akt 3[/url][/b] czasoprzestrzenie66 - 81
  6. Dodatkowe informacje:
  7. [color=#ffff00][b]CP 25[/b] - zdobywasz Noskumpla Bob'a
  8. [b]CP 32[/b] - zdobywasz NosPartnera Tom'a, jeśli masz conajmniej 34 lvl
  9. [b]CP 49[/b] - zdobywasz Noskumpla Kliff'a, jesli masz conajmniej 50 lvl[/color][/align]
  Display All
  Kod skrócony został raptem o dwie linijki, jednakże statystyka wyrazów wskazuje na spadek ilości znaków z 1218 do 925, także mamy 300 w zapasie.  Początek likwidacji enterów
  Przede wszystkim pracując na kodzie, dodatkowo pamiętajmy, że jeśli chcemy np. pogrubić jakiś fragment to pogrubiajmy go raz (nawet jeśli zdań jest więcej). Stosujmy stopniowanie kodu, tak aby był on klarowny i szybki w edycji, tzn. otwierając kod w takiej kolejności:
  align color b u i url zamykajmy go 'od końca', czyli /url /i /u /b /color /align.
  Nie ma sensu dodawać zakończenia opcji (pogrubienie, czcionka) w następnej linijce. Gdy tak nastąpi, warto posłużyć się kasacją enteru, a w rezultacie otrzymujemy jedną linijkę wolną.

  Source Code

  1. [b][i]To jest mój pierwszy poradnik!
  2. [/i][/b]

  Po kasacji enteru:

  Source Code

  1. [b][i]To jest mój pierwszy poradnik![/i][/b]  Dostosowywanie i dopasowywanie grafik


  Uwaga!
  1. Wszystkie grafiki zaczerpnięte z forum/gry NosTale.pl muszą mieć nałożony znak wodny!
  2. Wycinanie i dopasowywanie grafik polega na umiejętnym wycięciu danej grafiki do jej granic w sposób przejrzysty, jak i proporcjonalny do wielkości obrazka!  Znak wodny
  Wodny znak NosTale.pl [] jest nakładany na WSZYSTKIE grafiki, które pochodzą z gry i forum, a są wymagane do poradników. Mamy w ten sposób całkowitą pewność, że dana grafika użyta w poradniku pochodzi z oficjalnej gry NosTale.pl, a nie jest zaczerpnięta z różnorakich stron internetowych. Większość grafik znajduje się w istniejących już poradnikach z działu "Poradniki"! Brakujące grafiki do przygotowywanych poradników należy szukać w poradnikach z działu "Poradniki", a także w istniejących w nim poddziałach. Dostępność obrazków można sprawdzić posługując się tym linkiem: CLICK Jest to serwer ze wszystkimi grafikami, które do tej pory udało się zebrać Skrybom. Użytkownicy również mogą nakładać wodne znaki na grafiki pochodzące z oficjalnej gry NosTale.pl! Należy wykorzystać wodny znak NosTale.pl [] i nałożyć go na daną grafikę. Stanowczo odradzam nakładanie wodnych znaków użytkownikom, którzy nie posiadają podstawowej wiedzy i doświadczenia z programami graficznymi. Polecam nakładać wodne znaki w programie GIMP na nowej warstwie istniejącej już grafiki.


  Proszę nie nakładać powyższego znaku wodnego na grafiki o dużych rozmiarach. W tym wypadku należy zrobić własny w programie graficznym. Dana grafika wydaje się przez to bardziej estetyczna i przejrzystsza:

  Jeśli zaś na serwerze nie ma grafik, które użytkownik potrzebuje do zamieszczenia w jego poradniku, należy ten fakt zgłosić skrybie, który zajmie się brakującą grafiką. Również i wtedy, gdy użytkownik nie potrafi nakładać wodnych znaków na grafiki.

  Wycinanie grafik
  Bardzo ważną rzeczą jest, aby grafiki pochodzące z oficjalnej gry NosTale.pl były dobrze wycięte i dopasowane do pozostałych grafik, które znajdują się w poradnikach. Można to zrobić w paincie, jednakże potrzebna jest do tego odrobina precyzji i staranności, by dopasować grafikę do jej obrzeży (czarnych ramek). Grafika musi mieć rozmiar 40x40px. Jeżeli użytkownik nie potrafi dopasować grafiki, dobrze by było, gdyby nie dostosowywał się do podanych do wymogów, lecz wyciął ją trochę szerzej (zostawić trochę pola), a osoby, które potrafią je przycinać i dopasować, zajmą się tym. Należy podesłać taką ikonkę Skrybie, a on już się tym zajmie. Nie można przecież pozwolić na to, by fragment każdej grafiki był ucięty w jakikolwiek sposób i nie dopasowany do grafik z innych poradników.
  Tutaj mamy przykład idealnie wyciętej grafiki w rozmiarze 40x40 px -  Tabele


  Uwaga!
  1. Tabele służą do pokazania w sposób czytelny i jasny danych informacji, które nie wymagają rozpisywania (np. ekwipunek lub spis przedmiotów/petów).  Konstrukcja tabeli
  Aby utworzyć nową tabelę, wystarczy kliknąć w ikonę, która znajduje się na pasku edytora:


  Następnie ukaże nam się okno:


  Po wpisaniu ilości wierszy oraz kolumn, utworzy się tabela o podanych przez nas wartościach:


  TABELATABELATABELA
  TABELATABELATABELA
  Source Code

  1. [table]
  2. [tr]
  3. [td]TABELA[/td]
  4. [td]TABELA[/td]
  5. [td]TABELA[/td]
  6. [/tr]
  7. [tr]
  8. [td]TABELA[/td]
  9. [td]TABELA[/td]
  10. [td]TABELA[/td]
  11. [/tr]
  12. [/table]
  Display All

  A następnie możemy dodać dobrowolnie obrazy lub tekst:  Nazwa przedmiotuOpis przedmiotuIkonka przedmiotu
  Amulet Poziomu AtakuZwiększa atak

  Source Code

  1. [table]
  2. [tr]
  3. [td]Nazwa przedmiotu[/td]
  4. [td]Opis przedmiotu[/td]
  5. [td]Ikonka przedmiotu[/td]
  6. [/tr]
  7. [tr]
  8. [td]Amulet Poziomu Ataku[/td]
  9. [td]Zwiększa atak[/td]
  10. [td][img]https://nostalepl.comastuff.com/upload/files/amuletpoziomuataku.png[/img][/td]
  11. [/tr]
  12. [/table]
  Display All


  Przykładowy poradnik  Temat (tytuł) poradnika  Spis treści:
  1. Podtytuł
  2. Pytanie 1
  3. Pytanie 2  Podtytuł
  Pytanie 1
  Odpowiedź na pytanie 1.

  Pytanie 2
  Odpowiedź na pytanie 2.


  Uwaga! Ważna informacja dotycząca poradnika!  Poradnik został wykonany przez AUTOR na potrzeby oficjalnego forum gry NosTale.pl
  Do tworzenia poradnika przycznił/a się OSOBA 1 i OSOBA 2
  Poprawki naniesione zostały przez OSOBA 3

Directory

  1. Szablon poradnika
  2. Tworzenie list wypunktowanych
  3. Skracanie poradnika (likwidacja enterów)
  4. Dostosowywanie i dopasowywanie grafik
  5. Tabele
  6. Przykładowy poradnik