Dopalacz skrzydeł

  • GRA

  This site uses cookies. By continuing to browse this site, you are agreeing to our Cookie Policy.

  • Dopalacz skrzydeł

   1. Nazwa (tytuł) pomysłu/propozycji (czego się tyczy?):
   Przedmiotu do nosmarketu
   2. Dokładny opis pomysłu/propozycji:
   Przedmiot ten zwiększałby prędkość nosiciela specjalnych skrzydeł o 1, zwiększa prawdopodobieństwo wystąpienia efektu skrzydeł o 5% (o ile jest), bon zwiększenia żywiołu o 100 (o ile jest). Efekt trwa 1 godzinę, skrzydła osoby używającej go posiadałyby czerwoną poświatę, nie można użyć bez specjalnych skrzydeł specjalisty.
   3. Zrzuty ekranu bądź dodatkowe załączniki (niewymagane):

   4. Dodatkowe informacje: