10 rocznica NosTale - Międzynarodowy Konkurs Fan Art

 • EVENT

Ta strona wykorzystuje pliki cookies (ciasteczka). Kontynuując jej przeglądanie, zgadzasz się na wykorzystywanie przez nas plików cookies. Więcej informacji

 • 10 rocznica NosTale - Międzynarodowy Konkurs Fan Art

  10. rocznica NosTale – Międzynarodowy FanArt  Wszystkiego najlepszego NosTale!


  Witajcie, NosArtyści!

  NosTale świętuje w tym roku 10-tą rocznicę, dlatego wypadałoby to uczcić, czyż nie? Zacznijmy zatem zabawę! Wiemy, że NosTale kryje wiele talentów, dlatego bądźcie kreatywni....czekają na Was wspaniałe nagrody!


  Wymagania  • Tematem konkursu jest: "Obchody jubileuszu 10. rocznicy NosTale".
  • Obowiązkowe elementy pracy: Należy wykorzystać tort urodzinowy i NPC Mimi Mentor.
  • Praca może być wykonana ręcznie lub cyfrowo (grafika komputerowa). Dozwolona jest każda technika rysunku, ale zrzuty ekranu nie będą akceptowane.
  • Możecie wysłać swoje prace do 10.11.17, 23:59 na adres e-mail: fanart@nostale.co.uk
  • Wiadomość powinna zostać wysłana z adresu e-mail, który jest przypisany do Twojego konta w grze. W wiadomości proszę zawrzeć swoją nazwę postaci oraz serwer. Tytuł wiadomości powinien brzmieć: “NosTale International FanArt – 10 year Anniversary” (prosimy nie zmieniać tytułu wiadomości).
  • Wasza praca musi zostać zeskanowana (nie sfotografowana).
  • Dozwolone formaty to: .png, .jpg, .gif. Maksymalny rozmiar pliku wynosi: 5 MB.
  • Prosimy zapoznać się także z naszymi Warunkami udziału w konkursie.  Co możecie wygrać?  1. miejsce (wybierzemy 3 zwycięzców):

  • 1x Pluszowy Krzakogon (maskotka),
  • 1x kupon na NosDolary o wartości 50 euro.
  2. miejsce (wybierzemy 3 zwycięzców):

  • 1x kupon na NosDolary o wartości 50 euro.
  3. miejsce (wybierzemy 3 zwycięzców):

  • 1x upon na NosDolary o wartości 25 euro.  Nie możemy się doczekać, by zobaczyć Wasze dzieła!
  Życzymy Wam szczęśliwej rocznicy, a także wszystkiego najlepszego dla NosTale!


  Wasz Zespół NosTale

  Warunki udziału


  Warunki udziału

  WARUNKI UDZIAŁU

  Poniższe przepisy regulują zasady konkursu NosTale 10th Anniversary – International FanArt („Konkurs“) organizowanego przez Gameforge 4D GmbH, Albert-Nestler-Straße 8, 76131 Karlsruhe, Niemcy („Gameforge“).

  1. Czas trwania konkursu

  Konkurs rozpoczyna się 20/10/2017, termin nadsyłania zgłoszeń upływa 10/11/2017 („Czas trwania konkursu“).

  2. Brak kosztów udziału

  Udział jest bezpłatny i nie wiąże się z żadnymi kosztami nabycia towaru bądź usługi.

  3. Uprawnienie do udziału i uczestnicy

  • (1)W konkursie może wziąć udział każda osoba dorosła, która ma aktywne konto użytkownika („Konto“) na nostale.gameforge.com („Użytkownik“).
  • Pracownicy Gameforge oraz powiązanych z nią firm, jak i członkowie ich rodzin, mogą uczestniczyć w konkursie, jednak są wykluczeni z udziału w wygranej.
  • Uczestnikiem“ jest każdy Użytkownik, który w czasie trwania konkursu nadeśle zgłoszenie zgodnie z nr 4 ust. 2 warunków udziału.
  4. Zgłoszenie

  • Istotą konkursu jest stworzenie ręcznych bądź cyfrowych obrazów zgodnie z poniższym ustępem. Zrzuty ekranu oraz zdjęcia nie będą akceptowane.
  • Obraz musi być tematycznie związany z NosTale 10th Year Anniversary Celebration i przedstawiać przynajmniej tort urodzinowy i NPC Mimi Mentor, a dodatkowo mieć wyraźny związek z NosTale. Pracę uwzględniającą te warunki należy przesłać za pośrednictwem e-mail pod adres fanart@nostale.co.uk, a w tytule maila wpisać NosTale International FanArt – 10 year Anniversary („Zgłoszenie“):­­

  • a)Zgłoszenie odbywa się za pośrednictwem przypisanego do adresu e-mail konta, z podaniem swojego serwera i nazwy postaci w pliku w formacie .jpg, .gif lub .png o maksymalnej wielkości 5 MB.
  • b)Możliwe jest nadesłanie tylko jednego zgłoszenia.
  • c)Zgłoszenie nie nie może łamać praw osób trzecich i musi być zgodne z obowiązującym prawem. Uczestnik zwalnia Gameforge z jakichkolwiek roszczeń osób trzecich zwiazanych ze zgłoszeniem.
  5. Zwycięzcy i nagrody

  • (1)Ze wszystkich prawidłowo nadesłanych zgłoszeń w terminie do 17/11/2017 Gameforge wyłoni dziewięć zgłoszeń, uwzględniając ich kreatywność i oryginalność. Autorzy tych właśnie zgłoszeń zostaną „zwycięzcami“. Ogłoszenie zwycięzców jest ostateczne i nie przysługuje od niego prawo odwołania.
  • (2)Gameforge ogłosi zwycięzców poszczególnych miejsc do 17/11/2017 poprzez podanie ich nicków na swojej stonie internetowej oraz stronach internetowych prowadzonych w serwisach społecznościowych („strony Gameforge“), a także poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adresy podane w zgłoszeniach („Zawiadomienie“).
  • (3)Zwycięzcy trzech pierwszych miejsc otrzymają [b]NosTale Bushi plush[b], oraz kupon NosTale o wartości 50 euro. Wszyscy trzej zdobywcy drugiego miejsca otrzymają kupon NosTale o wartości 50 euro. Trzej zdobywcy trzeciego miejsca dostaną natomiast kupon NosTale o wartości 25 Euro
  • (4)Nagrody zostaną rozesłane 01/12/2017 za pośrednictwem współpracującej z Gameforge firmy kurierskiej („Usługodawca“) pod wskazany wcześniej ważny adres pocztowy („Adres“). Kupony NosTale zostaną przekazane w formie zawiadomienia drogą mailową.
  • (5)Przekazanie nagród usługodawcy uważa się za równoznaczne z przekazaniem ich przez Gameforge zwycięzcy.
  • (6)Nagrody nie podlegają zamianie na nagrody rzeczowe ani na ich równowartość pieniężną, nie mogą być również przekazane osobom trzecim.


  6. Prawo użytkowania

  • (1)W celu prezentacji zgłoszeń na stronach Gameforge („Użytkowanie“) uczestnik udziela Gameforge nieodpłatnie czasowo i przestrzennie nieograniczone, niewyłączne prawo do użytkowania zgłoszenia. Dotyczy to praw do edycji, udostępniania, jak również prawa publicznego upowszechniania i w razie konieczności przyznawania praw użytkowania osobom trzecim.
  • (2)Uczestnik wyraża zgodę na to, że w ramach użytkowania podany przez niego w zgłoszeniu nick jest wystarczającym dowodem jego praw autorskich.
  7. Deklaracja zgody

  W przypadku wygranej uczestnik zobowiązuje się podać usługodawcy adres w celu wysłania głównej nagrody.

  8. Ochrona danych

  • (1)W ramach wymogów ochrony danych osobowych Gameforge zobowiązuje się zbierać, przetwarzać i korzystać z danych osobowych uczestników wyłącznie do celów określonych w niniejszych warunkach uczestnictwa.
  • Dodatkowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Gameforge można uzyskać z oświadczenia o ochronie danych osobowych.
  9. Odpowiedzialność

  • (1)Firma Gameforge, jej organy, pracownicy i asystenci wykonawczy odpowiadają, bez względu na jakiekolwiek podstawy prawne, wyłączając zamiar i rażące niedbalstwo, w przypadku lekkiego niedbalstwa tylko za naruszenie zobowiązań umownych, a odpowiedzialność ta ogranicza się do przewidzianych szkód, o ile nie są one sprzeczne z obowiązującymi przepisami prawa.
  • (2)Powyższe ograniczenia nie dotyczą uszczerbku na życiu lub zdrowiu ani obrażeń ciała.
  10. Pozostałe

  • (1)Zgłoszenie oznacza zaakceptowanie przez uczestnika Warunków Udziału. Oprócz Warunków Udziału obowiązują także Ogólne Warunki Użytkowania („Reguły“). Naruszenie reguł przez uczestnika w czasie trwania konkursu może skutkować cofnięciem uprawnienia do uczestnictwa.
  • (2)Gameforge zastrzega sobie prawo do wcześniejszego zakończenia konkursu, jeśli tylko ze względów technicznych lub prawnych jego prawidłowe przeprowadzenie nie będzie możliwe.
  • (3)W przypadku nieważności któregokolwiek z postanowień niniejszych Warunków Udziału pozostałe postanowienia pozostają w mocy. Miejsce nieskutecznego postanowienia zajmie regulacja prawna.
  Community Manager
  GAMEFORGE

Spis treści

 1. 10. rocznica NosTale – Międzynarodowy FanArt
  1. Wymagania
  2. Co możecie wygrać?
  3. Warunki udziału