Międzynarodowy konkurs Fan Art

  • EVENT

  This site uses cookies. By continuing to browse this site, you are agreeing to our Cookie Policy.

  • Międzynarodowy konkurs Fan Art

   Witajcie artyści NosTale!

   Aby uczcić nadchodzącą aktualizację Aktu 6, chcemy zaprosić Was do podzielenia się z nami Waszymi pracami. Bądźcie twórczy i zdobądzcie szansę na zdobycie niesamowitych nagród!
   Poniżej znajdziecie informacje jak można wziąć udział w konkursie i jakie nagrody można wygrać.

   Co należy zrobić? (Prosimy o uważne zapoznanie się z warunkami)

   • Tematem konkursu jest: Akt 6 - Zapomniany Archipelag. Wasze zgłoszenie powinno pasować do tematu.
   • Obowiązkowe elementy: W pracy należy zawrzeć co najmniej jedną z sióstr: Erenię lub Zenę (obrazki poniżej)
   • Praca może być odręczna lub cyfrowa. Dozwolona jest każda technika, ale zrzuty ekranu nie są dozwolone.
   • Prace można przesyłać do 8 maja 23:59, na adres: fanart@nostale.co.uk
   • Zgłoszenie należy wysłać z adresu e-mail powiązanego z kontem w grze. Prosimy dodatkowo podać swoją nazwę postaci oraz serwer. Tytuł wiadomości powinien brzmieć: “NosTale International FanArt – Act6”
   • Wasza praca powinna być zeskanowana (prosimy nie robić zdjęć!)
   • Dozwolone formaty graficzne to: PNG, JPG, GIF. Maksymalny rozmiar pliku to: 5 MB.

   Erenia                                                                                                                              
          
   Zenas

     

    

   Co można wygrać?

   I miejsce (3 zwycięzców):

   • Mysz ROCCAT (Model Nyth)
   • Zestaw podarunkowy NosTale (plakat, kubek, torba zakupowa i naklejki)
   • Kupon NosTale o wartości 25 Euro

   II miejsce (3 zwycięzców):

   • Zestaw podarunkowy NosTale (plakat, kubek, torba zakupowa i naklejki)
   • Kupon NosTale o wartości 25 Euro

   III miejsce (3 zwycięzców):

   • Kupon NosTale o wartości 25 Euro

   WARUNKI UDZIAŁU
   Prosimy o zapoznanie się z warunkami udziału w tym konkursie tutaj.

   Powodzenia!

   Wasz NosTale Team

   Community Manager
   GAMEFORGE
  • WARUNKI UDZIAŁU

   Poniższe przepisy regulują zasady konkursu NosTale International FanArt – Act 6 („Konkurs“) organizowanego przez Gameforge 4D GmbH, Albert-Nestler-Straße 8, 76131 Karlsruhe, Niemcy („Gameforge“).


   1.     Czas trwania konkursu
   Konkurs rozpoczyna się 18.04.2016, termin nadsyłania zgłoszeń upływa 8.05.2016 („Czas trwania konkursu“).

   2.     Brak kosztów udziału
   Udział jest bezpłatny i nie wiąże się z żadnymi kosztami nabycia towaru bądź usługi. 

   3.     Uprawnienie do udziału i uczestnicy
   (1)    W konkursie może wziąć udział każda osoba dorosła, która ma aktywne konto użytkownika („Konto“) na nostale.gameforge.com („Użytkownik“).
   (2)    Pracownicy Gameforge oraz powiązanych z nią firm, jak i członkowie ich rodzin, mogą uczestniczyć w konkursie, jednak są wykluczeni z udziału w wygranej.
   (3)    „Uczestnikiem“ jest każdy Użytkownik, który w czasie trwania konkursu nadeśle zgłoszenie zgodnie z nr 4 ust. 2 warunków udziału.


   4.    Zgłoszenie
   (1)    Istotą konkursu jest stworzenie ręcznych bądź cyfrowych obrazów zgodnie z poniższym ustępem. Zrzuty ekranu oraz zdjęcia nie będą akceptowane.
   (2)    Obraz musi być tematycznie związany z treścią Act 6 - Forgotten Archipelago i przedstawiać przynajmniej jedną z sióstr - Erenię lub Zenas, a dodatkowo mieć wyraźny związek z NosTale. Pracę uwzględniającą te warunki należy przesłać za pośrednictwem e-mail pod adres fanart@nostale.co.uk, a w tytule maila wpisać NosTale International FanArt – Act6 („Zgłoszenie“):
   a)    Zgłoszenie odbywa się za pośrednictwem przypisanego do adresu e-mail konta, z podaniem swojego serwera i nazwy postaci w pliku w formacie .jpg, .gif lub .png o maksymalnej wielkości 5 MB.
   b)    Możliwe jest nadesłanie tylko jednego zgłoszenia.
   c)    Zgłoszenie nie nie może łamać praw osób trzecich i musi być zgodne z obowiązującym prawem. Uczestnik zwalnia Gameforge z jakichkolwiek roszczeń osób trzecich zwiazanych ze zgłoszeniem.

   5.     Zwycięzcy i nagrody
   (1)    Ze wszystkich prawidłowo nadesłanych zgłoszeń w terminie do 20.05.2016 Gameforge wyłoni dziewięć zgłoszeń, uwzględniając ich kreatywność i oryginalność. Autorzy tych właśnie zgłoszeń zostaną „zwycięzcami“. Ogłoszenie zwycięzców jest ostateczne i nie przysługuje od niego prawo odwołania.
   (2)    Gameforge ogłosi zwycięzców poszczególnych miejsc do 20.05.2016 poprzez podanie ich nicków na swojej stonie internetowej oraz stronach internetowych prowadzonych w serwisach społecznościowych („strony Gameforge“), a także poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adresy podane w zgłoszeniach („Zawiadomienie“).
   (3)    Zwycięzcy trzech pierwszych miejsc otrzymają mysz Roccat Nyth, pakiet produktów oraz kupon NosTale o wartości 25 euro. Wszyscy trzej zdobywcy drugiego miejsca otrzymają pakiet produktów oraz kupon NosTale o wartości 25 euro. Trzej zdobywcy trzeciego miejsca dostaną  natomiast kupon NosTale o wartości 25 Euro.
   (4)    Nagrody zostaną rozesłane 1.06.2016 za pośrednictwem współpracującej z Gameforge firmy kurierskiej („Usługodawca“) pod wskazany wcześniej ważny adres pocztowy („Adres“). Kupony NosTale zostaną przekazane w formie zawiadomienia drogą mailową.
   (5)    Przekazanie nagród usługodawcy uważa się za równoznaczne z przekazaniem ich przez Gameforge zwycięzcy.
   (6)    Nagrody nie podlegają zamianie na nagrody rzeczowe ani na ich równowartość pieniężną, nie mogą być również przekazane osobom trzecim.

   6.     Prawo użytkowania
   (1)    W celu prezentacji zgłoszeń na stronach Gameforge („Użytkowanie“) uczestnik udziela Gameforge nieodpłatnie czasowo i przestrzennie nieograniczone, niewyłączne prawo do użytkowania zgłoszenia. Dotyczy to praw do edycji, udostępniania, jak również prawa publicznego upowszechniania i w razie konieczności przyznawania praw użytkowania osobom trzecim.
   (2)    Uczestnik wyraża zgodę na to, że w ramach użytkowania podany przez niego w zgłoszeniu nick jest wystarczającym dowodem jego praw autorskich. 

   7.     Deklaracja zgody
   W przypadku wygranej uczestnik zobowiązuje się podać usługodawcy adres w celu wysłania głównej nagrody.

   8.     Ochrona danych
   (1)    W ramach wymogów ochrony danych osobowych Gameforge zobowiązuje się zbierać, przetwarzać i korzystać z danych osobowych uczestników wyłącznie do celów określonych w niniejszych warunkach uczestnictwa.
   (2)    Dodatkowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Gameforge można uzyskać z oświadczenia o ochronie danych osobowych.

   9.     Odpowiedzialność
   (1)    Firma Gameforge, jej organy, pracownicy i asystenci wykonawczy odpowiadają, bez względu na jakiekolwiek podstawy prawne, wyłączając zamiar i rażące niedbalstwo, w przypadku lekkiego niedbalstwa tylko za naruszenie zobowiązań umownych, a odpowiedzialność ta ogranicza się do przewidzianych szkód, o ile nie są one sprzeczne z obowiązującymi przepisami prawa.
   (2)    Powyższe ograniczenia nie dotyczą uszczerbku na życiu lub zdrowiu ani obrażeń ciała.

   10.     Pozostałe
   (1)    Zgłoszenie oznacza zaakceptowanie przez uczestnika Warunków Udziału. Oprócz Warunków Udziału obowiązują także Ogólne Warunki Użytkowania („Reguły“). Naruszenie reguł przez uczestnika w czasie trwania konkursu może skutkować cofnięciem uprawnienia do uczestnictwa.
   (2)    Gameforge zastrzega sobie prawo do wcześniejszego zakończenia konkursu, jeśli tylko ze względów technicznych lub prawnych jego prawidłowe przeprowadzenie nie będzie możliwe.
   (3)    W przypadku nieważności któregokolwiek z postanowień niniejszych Warunków Udziału pozostałe postanowienia pozostają w mocy. Miejsce nieskutecznego postanowienia zajmie regulacja prawna.
    

   Community Manager
   GAMEFORGE
  • Witajcie!
   Nadszedł czas na ogłoszenie zwycięzców naszego międzynarodowego konkursu FanArt: Akt 6 - Zapomniany Archipelag!
   Ale najpierw chcemy podziękować wszystkim za udział! Otrzymaliśmy wiele prac i było ciężko wyłonić faworytów.
   Mamy nadzieję, że zobaczymy Wasze prace w kolejnych edycjach :)

   Oto lista zwycięzców i nagród:
   Nagroda za I miejsce ( 1x mysz ROCCAT Nyth, 1x Zestaw podarunkowy NosTale, 1x Kupon 25 Euro NosTale )
   • Jerico, NosTale FR
   • Lawshea, NosTale PL
   • skaghonat, NosTale UK
   Nagroda za II miejsce ( 1x Zestaw podarunkowy NosTale, 1x Kupon 25 Euro NosTale)
   • Mercii<3, NosTale DE
   • Seha, NosTale UK
   • TheLawofUeki, NosTale UK
   Nagroda za III miejsce ( 1x Kupon 25 Euro NosTale )
   • Foxii96, NosTale DE
   • Kiarisha, NosTale FR
   • NeroDragon, NosTale DE

   Gratulujemy! W sprawie nagród będziemy się kontaktować poprzez e-mail w ciągu następnych kilku dni.

   Dziękujemy jeszcze raz wszystkim za udział i do zobaczenia w następnym konkursie FanArt!


   Wasz NosTale Team   Community Manager
   GAMEFORGE