Announcement Regulamin Działu "FunClub"

This site uses cookies. By continuing to browse this site, you are agreeing to our Cookie Policy.

 • Regulamin Działu "FunClub"


  §1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

  • Dział ten jest przeznaczony tylko dla tematów poświęconych innej osobie (np. ze względów: sympatii, znajomości, itp.)
  • W całym dziale obowiązuje Regulamin Forum oraz Regulamin Działu "SPAM"

  §2 ZAKŁADANIE TEMATU

  • Przed założeniem nowego tematu, należy się upewnić, że pasuje on do odpowiedniego działu, oraz zapoznać się z regulaminem danego podforum.
  • Pamiętaj by tytuł zamieszczonego wątku wskazywał jednoznacznie kogo dotyczy
  • Zabronione jest zakładanie tematów poświęconych samemu sobie, czy tematów mających na celu wyśmianie lub obrażenie innej osoby (tzw. AntyFC)
  • Wątki, które nie posiadają zgody osoby, której temat dotyczy będą zamykane.
  • Jednej osobie może być poświęcony tylko jeden temat.

  §3 NIEDOZWOLONE TREŚCI

  • Doubleposting
  • Niedozwolone jest obrażanie innych użytkowników i używanie wulgarnego języka.
  • Nie zamieszczaj linków referencyjnych do treści wykraczających poza ofertę GF
  • Spam/offtop

  §4 ZAMYKANIE TEMATÓW


  • Tematy nieaktywne 31 dni będą zamykane i przenoszone do archiwum
  • Na prośbę autora.
  • Na prośbę osoby, której temat dotyczy
  • Tematy, w których nagminnie jest łamany regulamin

  §5 ODWOŁANIA OD DECYZJI MODERATORA


  • W sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem obowiązuje decyzja Moderatora Działu od której przysługuje odwołanie w kolejności:
   1) Moderator Działu
   2) Super Moderator
   3) Administrator Forum.
  Community Manager
  GAMEFORGE

Directory

  1. §1 POSTANOWIENIA OGÓLNE
  2. §2 ZAKŁADANIE TEMATU
  3. §3 NIEDOZWOLONE TREŚCI
  4. §4 ZAMYKANIE TEMATÓW
  5. §5 ODWOŁANIA OD DECYZJI MODERATORA