Announcement Regulamin Działu "Prośby i zlecenia"

This site uses cookies. By continuing to browse this site, you are agreeing to our Cookie Policy.


 • §1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

  §2 ZAKŁADANIE TEMATU

  • Przed założeniem nowego tematu, należy się upewnić, że pasuje on do odpowiedniego działu, oraz zapoznać się z regulaminem danego podforum.
  • Tytuł wątku musi jasno wskazywać na jego treść oraz zawierać nick autora, wg wzoru: "nick - sygnatura/avatar/zestaw", zamiast "prośba od nick"
  • Każdy użytkownik może mieć otwarty maksymalnie jeden temat.
  • Zabronione jest proszenie o ten sam typ pracy, np o sygnaturę, częściej niż co 3 tygodnie. Należy szanować czas poświęcony na wykonanie pracy.

  §3 NIEDOZWOLONE TREŚCI

  • Podbijać temat można co 72 h, w innych przypadkach dubleposting jest zabroniony.
  • Niedozwolone jest obrażanie innych użytkowników i używanie wulgarnego języka.
  • Obowiązuje przestrzeganie praw autorskich.
  • Spam/offtop

  §4 ZAMYKANIE TEMATÓW


  • Jeśli autor nie wypowie się na temat pracy (czy bierze, czy nie bierze, co chce poprawić) lub nie założy jej przez tydzień od momentu dodania jej w temacie autora.
  • Jeśli autor poprosi o zamknięcie tematu lub założy prace (jest to równoznaczne z akceptacją zlecenia)
  • Tematy pozostające bez odpowiedzi 3 tygodnie będą zamykane i przenoszone do archiwum.

  §5 ODWOŁANIA OD DECYZJI MODERATORA


  • W sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem obowiązuje decyzja Moderatora Działu od której przysługuje odwołanie w kolejności:
   1) Moderator Działu
   2) Super Moderator
   3) Administrator Forum.
  Community Manager
  GAMEFORGE

Directory

  1. §1 POSTANOWIENIA OGÓLNE
  2. §2 ZAKŁADANIE TEMATU
  3. §3 NIEDOZWOLONE TREŚCI
  4. §4 ZAMYKANIE TEMATÓW
  5. §5 ODWOŁANIA OD DECYZJI MODERATORA