Announcement Regulamin Działu "Konkursy, pojedynki i zabawy"

This site uses cookies. By continuing to browse this site, you are agreeing to our Cookie Policy.


 • §1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

  §2 ZAKŁADANIE TEMATU

  • Przed założeniem nowego tematu, należy się upewnić, że pasuje on do odpowiedniego działu, oraz zapoznać się z regulaminem danego podforum.
  • Przed umieszczeniem tematu w dziale, należy wysłać gotowy regulamin konkursu i uzgodnić go z moderatorem działu lub supermoderatorem działu „Offtopic”. Regulamin konkursu powinien być wykonany według wzoru:
   1. Tytuł konkursu
   2. Temat konkursu
   3. Formę prac konkursowych
   4. Wymogi dotyczące prac:
   · minimalną i maksymalną wielkość
   · treści zabronione
   · zgodność z regulaminem forum
   · informacje dodatkowe
   5. Termin oddawania prac
   6. Sposób zgłaszania prac
   7. Sposób wyboru zwycięzcy*
   8. Termin wyboru zwycięzcy
   9. Nagrody
   10. Ewentualne informacje dodatkowe
   * W przypadku, gdy formą wyboru jest głosowanie ogólnoforumowe istnieją 2 wzorce zakładania tematu:
   1) Założenie tematu głosowania zawierającego wszystkie potrzebne dane (termin zakończenia głosowania, pracę itp) i jeśli istnieje taka potrzeba poproszenie Moderatora (na PW lub IRC) o utworzenie ankiety w temacie
   2) Wysłanie do Moderatora PW z wzorcem tematu, z prośbą o umieszczenie go w dziale z jednoczesnym dodaniem ankiety. Moderator nie ma obowiązku pamiętania o wszystkich konkursach, dlatego, gdy potrzebna jest interwencja Moderatora należy mu o tym przypomnieć (w formie PW lub poprzez IRC)

  §3 NIEDOZWOLONE TREŚCI

  • Nie dubluj postów, zamiast tego używaj opcji edytuj
  • Niedozwolone jest obrażanie innych użytkowników i używanie wulgarnego języka.
  • Obowiązuje przestrzeganie praw autorskich. Tematy w których będą plagiaty innych prac, bądź same tematy stanowić będą plagiaty, zostaną zamknięte, a autor poniesie konsekwencje formalne (w skrajnych przypadkach - prawne).
  • Spam/offtop

  §4 ZAMYKANIE TEMATÓW


  • Tematy stworzone bez zgody moderatora
  • Na prośbę autora.
  • Po zakończeniu konkursu.

  §5 ODWOŁANIA OD DECYZJI MODERATORA


  • W sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem obowiązuje decyzja Moderatora Działu od której przysługuje odwołanie w kolejności:
   1) Moderator Działu
   2) Super Moderator
   3) Administrator Forum.
  Community Manager
  GAMEFORGE

Directory

  1. §1 POSTANOWIENIA OGÓLNE
  2. §2 ZAKŁADANIE TEMATU
  3. §3 NIEDOZWOLONE TREŚCI
  4. §4 ZAMYKANIE TEMATÓW
  5. §5 ODWOŁANIA OD DECYZJI MODERATORA