Announcement Regulamin oficjalnych kanałów NosTale.PL

This site uses cookies. By continuing to browse this site, you are agreeing to our Cookie Policy.

 • Regulamin oficjalnych kanałów NosTale.PL


  §1. Ogólne  Przebywanie na IRC nie jest obowiązkiem, lecz przywilejem i może być on odebrany w każdej chwili. Rozmowa na IRC powinna być przyjemnością, a kontakt z innymi użytkownikami i administracją powinien odbywać się z należytym szacunkiem. Do takiego stanu staramy się dążyć.
  1. Nieznajomość regulaminu:
   Każdy z użytkowników, wchodząc na Oficjalny Kanał NosTale.PL, jest zobowiązany do zapoznania się z niniejszym regulaminem oraz z "Regulaminem Sieci OnlineGamesNet". Ich nieznajomość nie będzie powodem do zmniejszania bądź anulowania kary w przypadku ich złamania.
  2. IRC operatorzy mają prawo czasowo lub na stałe usunąć użytkownika - także bez podawania powodu.
  3. Równość wobec zasad:
   Regulamin ten odnosi się do każdego użytkownika IRC, również członków teamu NosTale.PL.

  §2. Niedozwolone treści  Na Oficjalnych Kanałach NosTale.Pl zabronione jest umieszczanie następujących treści:
  • pornograficznych lub w jakikolwiek sposób nawiązujących do pornografii oraz innych materiałów przeznaczonych tylko dla osób
   dorosłych;
  • brutalnych, ukazujących przemoc;
  • wulgarnych (w tym wulgaryzmów obcojęzycznych i pseudowulgaryzmów, czyli wulgaryzmów w jakikolwiek sposób ocenzurowanych - gwiazdkami, kropkami, przekręcaniem liter, itp.);
  • zabronionych przez regulamin forum oraz zasady gry;
  • obrażających użytkowników, obsługę bądź inne osoby (np. osoby publiczne);
  • zawierających groźby odnoszące się do życia realnego;
  • rasistowskich, wzywających do nienawiści wyznaniowej i/lub etnicznej albo innych przejawów dyskryminacji, a także ukazujących hasła, symbole lub rzeczy zakazane prawem (np. przejawy faszyzmu, nazizmu);
  • łamiących prawa autorskie lub nakłaniających do ich łamania (w tym CD-Key`e do gier, cracki, gry, płatne programy w pełnych wersjach, itp.);
  • zawierających reklamy (produktów, usług, itp.) przynoszące zyski;
  • propagujących alkohol, używki lub inne środki odurzające;
  • kontrowersyjnych, uznawanych powszechnie za naganne moralnie lub społecznie niewłaściwe, np. prowokowanie, podsycanie wrogiej atmosfery (flame);
  • haseł do kont na forum, w grze, czy też IRC (zarówno cudzych jak i własnych);
  • numerów sesji na forum;
  • nawołujących do łamania zasad gry, IRC lub Forum, omijania zabezpieczeń lub korzystania z bugów;
  • spamerskich i noszących znamiona floodu (pisanie kilku linijek naraz, wklejanie długich tekstów, wklejanie rzędu tych samychznaków,
   np. :D
   :D
   :D
   :D
   :D
   :D
   ; !!!!!!!!!!!!!);
  • kaleczących język polski (np. jush, PoJuTsZe itp.);
  • reklam prywatnych kanałów;
  • wywołujących (highlightujących) Operatora Kanału wielokrotnie, bez żadnej przyczyny, uniemożliwiających tym samym Operatorowi normalną pracę;
  • ukazujących logi z prywatnych rozmów (query / prv) bez zgody obydwu rozmówców;
  • linków prowadzących do wyżej wymienionych treści lub stron niebezpiecznych (np. wirusy, aplikacje przechwytujące hasła);

  §3. Wchodzenie operatorom na PRV (private - pisanie wiadomości bezpośrednio do innej osoby)  Zabronione jest wchodzenie operatorom na PRV bez pytania. Operator kanału może wykopać lub zbanować użytkownika kanału za wejście na PRV
  bez pytania i/lub uniemożliwianie Operatorowi pracy poprzez spamowanie w oknie prywatnej rozmowy.

  §4. Odpowiedzialność  Obsługa IRC nie ponosi żadnej odpowiedzialności za treści umieszczane przez użytkowników.

  §5. Język oraz kultura


  1. Językiem obowiązującym na Oficjalnych Kanałach Nostale.Pl jest język polski. Wyjątkiem jest kanał #Nostale.pl, gdzie dozwolony jest również język angielski.
  2. Jesteś zobowiązany do okazywania szacunku zarówno obsłudze, jak i pozostałym użytkownikom sieci OnlineGamesNet. Jeśli inny użytkownik zachowuje się wobec Ciebie niewłaściwie, zignoruj go (komenda /ignore nick). Jeśli ignorowanie użytkownika nie przynosi efektu, napisz o tym do któregoś z operatorów(@) kanału.

  §6. Nicki (nick - indywidualna nazwa wybierana przez użytkownika)  Nicki:
  • nie mogą zawierać floodu (np. Janeeeeek);
  • muszą być pozbawione niedozwolonych treści (wszystkie są opisane w §2 );
  • nie mogą być wulgarne, czy też napisane w taki sposób, że czyta się je jak wulgaryzmy (wykorzystując fonetykę np. j.angielskiego);
  • nie mogą być nickami obsługi, także w formie "ocenzurowanej" (np. DuzyJohny -> DuzyJ0hny itp.);

  §7. Oficjalne kanały NosTale.PL  Jedynymi oficjalnymi kanałami NosTale.PL są:
  • #Nostale.pl - kanał główny, służący do rozmowy z innymi graczami;
  • #Nostale.pl-support - kanał pomocy na którym można skontaktować się z teamem NosTale.PL;

  §8. Niestosowanie się do regulaminu  Niestosowanie się do powyższych zasad może prowadzić do wyrzucenia użytkownika z kanału, zbanowania, a nawet wykluczenia z oferty IRC lub też z całej oferty NosTale.

  Team NosTale.PL

  (na podstawie DjHydrant from Metin2.Pl)

Directory

  1. §1. Ogólne
  2. §2. Niedozwolone treści
  3. §3. Wchodzenie operatorom na PRV (private - pisanie wiadomości bezpośrednio do innej osoby)
  4. §4. Odpowiedzialność
  5. §5. Język oraz kultura
  6. §6. Nicki (nick - indywidualna nazwa wybierana przez użytkownika)
  7. §7. Oficjalne kanały NosTale.PL
  8. §8. Niestosowanie się do regulaminu